dalej 

200

Szafa pomiarowo - sygnalizacyjna SPS

 

PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE

Szafa pomiarowo - sygnalizacyjna przeznaczona Jest do zabudowania w niej aparatury kontrolno - pomiarowej, sterowniczej, regulacyjnej i sygnalizacyjnej oraz osprzętu elektrycznego, pneumatycznego lub hydraulicznego. Wykonana jest w postaci zamkniętej metalowej konstrukcji spełniającej stopień ochrony IP40. Szafę wykonuje się z drzwiami z lewej lub prawej strony albo z obu stron. Możliwe jest inne usytuowanie drzwi (np. z tyłu) wg wskazań projektanta. Szafa może być wyposażona w wysięgnik oświetleniowy elewacji (tzw. świetlik) jak również w ramę amortyzującą. Na rysunku gabarytowym szafy zaznaczono linią przerywaną użyteczną szerokość pól.


Wymiary gabarytowe szafy ustala się w zależności od potrzeb i lokalnych warunków przez dobór szerokości pól i głębokości szafy. Ze względu na transport należy unikać konstruowania szaf o długości większej niż 4120 mm. Szafy o długości powyżej 4120 mm wykonuje się jako dzielone. Zamawiający winien wskazać miejsce podziału.

 

 

W wykonaniu podstawowym szafę maluje się emalią ftalowo-karbamidową ZAPMAL
C - kolor szary RAL 7032.


W przypadku środowiska szczególnie agresywnego powodującego korozję (np. zakłady chemiczne) lub na specjalne życzenie, zamawiający ustala powłoki lakiernicze i sposób malowania.

Na zlecenie Entaru wyposaża szafy w aparaturę kontrolno - pomiarową, sterowniczą, regulacyjną i sygnalizacyjną oraz osprzęt elektryczny, pneumatyczny lub hydrauliczny. W przypadku zlecenia Entarowi prefabrykacji szafy, zleceniodawca powinien dostarczyć dokumentację techniczną zawierającą schematy ideowe i montażowe oraz specyfikację.

 
Nr wyrobu Typ Wymiary [mm] Masa [kg]
A B W H
200 SPS 600 1050 200 1800 270
2000 290
1250 400 1800 290
2000 310
800 1050 200 1800 315
2000 345
1250 400 1800 335
2000 365

 

W tabeli wymiarowej podano typowe wymiary gabarytowe szaf pomiarowo - sygnalizacyj nych.

Pozostałe wykonania szaf wynikające z kodu oraz inne wymiary gabarytowe (uwzględniając życzenie zamawiającego) traktujemy jako nietypowe.


 

Sposób oznaczenia :