wstecz

dalej 

312

Zawory iglicowe odcinające ZI

 

PRZEZNACZENIE l DANE TECHNICZNE

Zawory iglicowe odcinające stosowane są w układach pomiarowych przepływomierzy, poziomowskazów itp. dla czynników o ciśnieniu do 10 MPa l temperaturze do 150'C. Wykonuje się je ze stali węglowej konstrukcyjnej z zabezpieczeniem antykorozyjnym powłoką galwaniczną cynkową lub kadmową dla mediów nieagresywnych (oznaczenie PO) oraz ze stali kwasoodpornej dla mediów agresywnych i żrących (oznaczenie KW).

 

 

 

 
Nr  wyrobu Oznaczenia Wymiary w mm. Masa

d1

d

312 ZI/PO-D6
ZI/PO-D10
ZI/KW-D6
ZI/KW-D10
6
9,5
6
9,5
12
14
12
14
0,6
0,6
0,6
0,6
 

 

Sposób oznaczenia :