wstecz

dalej 

314

Oznacznik kablowy OK

 

ZASTOSOWANIE l DANE TECHNICZNE

Oznaczniki kablowe stosowane są do oznaczania kabli sygnalizacyjnych w miejscach osłoniętych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych. Do każdego oznacznika dostarczana jest opaska mocująca go do kabla. Oznaczniki i opaski wykonywane są z blachy stalowej o grubości 0.3-0.5mm. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowią powłoki galwaniczne cynkowe lub kadmowe. 

 

 

 

 
Nr wyrobu Oznaczenia Wymiary[mm] Masa kg./100kpl.
A B C D E
314 OKM
OKD
45
60
20
40
10
18
2
3
2,5
4,0
1,3
1,9