wstecz

dalej 

318

Konstrukcja do zabudowy regulatora poziomu ERD-1/P1typu ERD-KZO

ZASTOSOWANIE l DANE TECHNICZNE

Konstrukcja umożliwia zastosowanie regulatora ERD-1/P1 do sygnalizacji lub regulacji poziomu cieczy w zbiornikach. Wykonana jest z odcinka rury jednostronnie otwartej i zaopatrzonej w denko, do którego przykręcony jest regulator. Rura - jak pokazano na rysunku - przyspawana jest do zbiornika, w którym regulowany jest poziom. Warunki pracy: ciśnienie - do 1.6 MPa. temperatura - do +250°C.

 

 

 

 
Nr wyrobu Oznaczenia Masa [kg]
318 ERD-KZO 9,0