wstecz

dalej 

325

Trasy z koryt kablowych elementów pomocniczych

 

W poniższym zestawie kart katalogowych ujęliśmy nasz standardowy program w
zakresie koryt kablowych i elementów pomocniczych umożliwiających tworzenie tras kablowych oraz sposobu ich łączenia. Koryta i elementy pomocnicze trasy ujęte są w kartach katalogowych od 326 - 336. Trasa z koryt kablowych przeznaczona jest do układania na niej kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych oraz rur z tworzyw sztucznych i miedzianych stanowiących trasę impulsową występującą w instalacjach aparatury kontrolno-pomiarowej i automatycznej regulacji. Wyszczególnione elementy umożliwiają prowadzenie tras w różnych płaszczyznach i kierunkach bez potrzeby stosowania połączeń spawanych. Typowy zestaw koryt i elementów pomocniczych jest wykonywany w czterech podstawowych szerokościach: 40. 80, 120 i 240mm.  We wszystkich elementach kształtowych (np. trójniki, czwórniki, itp.) minimalny promień R wynosi 250mm. Istnieje możliwość wykonania koryt i elementów pomocniczych o innychszerokościach niż w/w oraz o innym (zmniejszonym) promieniu minimalnym.

Koryta produkowane są z blachy stalowej ocynkowanej, gatunek StOS. blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej lub blachy stalowej, gatunek 08X oraz 10X (elementy z blachy 08X oraz 10X cynkowane są w całości po zakończeniu obróbki), Standardowo koryta wykonuje się z blachy o grubości 1mm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania koryt i elementów pomocniczych z blachy o następujących grubościach:

A-0,55mm
B-0,75mm
D-1,50mm
E -2,00mm

Koryta łączy się między sobą i pozostałymi elementami przy pomocy łączników, śrub M6x15, podkładek okrągłych i sprężystych oraz nakrętek M6. Wszystkie artykuły śrubowe powinny być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie lub kadmowanie. Boki i dna koryt posiadają perforację podłużną służącą do mocowania ich do wsporników oraz do odprowadzenia skroplin. Poza tym oba boki wszystkich koryt posiadają perforację okrągłą do zamocowania dławnic P 16 lub przepustów o średnicy wewnętrznej ok. 20mm. Przykładowy fragment trasy z koryt kablowych i elementów pomocniczych o sposób ich łączenia przedstawia poniższy rysunek.

 

 

 

1.Koryto kablowe K                                     -ozn. 326C/K-120x60
2.Pokrywa koryta kablowego PK              -ozn. 327C/PK-120
3.Trójnik korytowy TK                                  -ozn. 329C/TK-2x120/80 
4.Łuk poziomy ŁH90                                   -ozn. 330C/ŁH90-120 
5.Łącznik ŁT                                                 -ozn. 331 C/t.T-120x60 
6.Koryto kablowe K                                     -ozn. 326C/K-80x80 
7.Czwómik korytowy CK                             -ozn. 328C/CK-120
8.Łącznik ŁT                                                 -ozn. 331C/l.T-80x60
9.Łuk poziomy ŁH90                                    -ozn. 330C/I.H90-80
10.Łuk pionowy w górę ŁVG                       -ozn. 330C/tVG-80
11.Łuk pionowy w dół ŁVD                          -ozn. 330CA.VD.80
12.Rozgatęźnik do koryt dostawny RK       -ozn. 331C/RK-40
13.Koryto kablowe K                                    -ozn. 326C/K-40x40
14.Śruba z łbem sześciokątnym M6x150C
15.Nakrętka sześciokątna M6
16.Podkładka okrągła śr. 6.4
17.Podkładka sprężysta śr. 6.1
 

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE JEDNOSTKOWE KORYT KABLAMI LUB RURAMI

 

Odległość między podporami w [m] Wymiary koryta w [mm]
K-40x40 K-80x60
A B C D E A B C D E
Dopuszczalne obciążenia ciągłe [da N/m]
1,5 20,0 25,0 38,4 57,6 76,8 45,0 48,0 57,6 86,4 115,2
2 11,0 14,0 21,6 32,4 43,2 25,0 27,0 32,4 48,6 64,8
2,5 7,1 9,0 13,8 20,7 27,6 16,0 17,0 20,7 31,1 41,4
3 5,0 6,3 9,6 14,4 19,2 11,0 12,0 14,4 21,6 28,8
3,5 3,6 4,6 7,0 10,5 14,0 8,2 8,9 10,5 15,8 21,0
4 2,8 3,5 5,4 8,1 10,8 6,3 6,8 8,2 12,3 16,4

 

 

Odległość między podporami w [m] Wymiary koryta w [mm]
K-120x60 K-240x60
A B C D E A B C D E
Dopuszczalne obciążenia ciągłe [da N/m]
1,5 60,0 81,0 88,2 132,3 176,4 50,0 67,0 93,9 140,9 187,8
2 34,0 46,0 49,6 74,4 99,2 38,0 38,0 52,8 79,2 105,6
2,5 22,0 29,0 31,7 47,6 63,4 16,0 24,0 33,8 50,7 67,6
3 15,0 20,0 22,0 33,0 44,0 12,0 17,0 23,5 35,3 47,0
3,5 11,0 15,0 16,2 24,3 32,4 9,1 12,0 17,2 25,8 34,4
4 8,4 11,0 12,4 18,6 24,8 7,0 9,4 13,2 19,8 26,4

 

Oznaczenia literowe grubości materiału:

A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

Dopuszczalne obciążenie w [daN/m] można traktować w przybliżeniu jako obciążenie w
[KG/m]. Wartości dopuszczalnych obciążeń podane w tabelach odpowiadają strzałce
ugięcia nie przekraczającej 6 mm.