wstecz

dalej 

328

Czwórnik korytowy CK

 

OPIS:
Czwórnik korytowy CK przeznaczony jest do wykonania skrzyżowańtras kablowych. W standardowym wykonaniu czwórnik posiada wszystkie końcówki o tych samych szerokościach. Typoszereg czwórników obejmuje również zestaw czwórników mieszanych. Należą do niego: CK-2x80/2x120, CK-2x 120/2x240. Czwórniki w wykonaniu typowym posiadają minimalny promień R = 250mm. Na specjalne życzenie istnieje możliwość poszerzenia typoszeregu o czwórniki o innych szerokościach (max 500mm) oraz o zmniejszonym promieniu minimalnym. Czwórnik posiada otwory umożliwiające łączenie go z korytami (nr wyrobu 326) lub łukami (nr wyrobu 330). Łączenie czwórnika z innymi elementami odbywa się poprzez przykręcany łącznik (nr wyrobu 331). W zależności od potrzeby czwórnik może być wyposażony w pokrywę PCK (nr wyrobu 327). 

MATERIAŁ:
Czwórniki wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS, blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X. Czwórniki wykonane z blachy 08X lub 10X, są cynkowane po zakończeniu obróbki. W wersji podstawowej czwórniki wykonuje się z blachy o grubości 1,00mm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania czwórnika z blachy o następujących grubościach: 0,55; 0,75;1,50; 2.00mm 

 

 

 

Czwórniki Wymiar [mm] Masa [kg/szt]
S S1 K L H A B C D E
CK-40 40 40 540 540 40 0,74 0,75 1,32 1,94 2,52
CK-80 80 80 580 580 60 1,08 1,46 1,94 2,86 3,75
CK-120 120 120 620 620 60 1,29 1,74 2,31 3,42 4,50
CK-240 240 240 740 740 60 1,99 2,70 3,59 5,34 7,05
CK-2x80/2x120 80 120 580 620 60 1,26 1,71 2,26 3,35 4,41
CK-2x120/2x240 120 240 620 740 60 1,69 2,29 3,04 4,51 5,97
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

328                 C           /              CK      -        40

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY          A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

SYMBOL
WYROBU

SZEROKOŚĆ
40
8O
120
240
2x80/2x120
2x120/2x240