wstecz

dalej 

330

Łuki koryt kablowych

 

ŁUK POZIOMY ŁH90

OPIS:
Łuk poziomy ŁH90 przeznaczony jest do łączenia między sobą koryt KŁ (nr wyrobu 326), trójników (nr wyrobu 239) i czwórników (nr wyrobu 328), w płaszczyźnie poziomej pod kątem 90°. Łączenie łuku z innymi elementami odbywa się poprzez przykręcany łącznik (nr wyrobu 331) Łuki wykonuje 8lę w czterech podstawowych rozmiarach: 40, 80, 120 i 240mm. Łuki w wykonaniu typowym posiadają minimalny promień R = 250mm. Na specjalne życzenie istnieje możliwość poszerzenia typoszeregu o łuki o innych szerokościach (max 500mm). W zależności od potrzeby łuk może być wyposażony w pokrywę PŁH90 (nr wyrobu 327). 

MATERIAŁ:
Łuki wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS, blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X. Łuki wykonane z blachy 08X lub 10X, są cynkowane po zakończeniu obróbki. W wersji podstawowej łuki wykonuje się z blachy o grubości 1,00mm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania łuku z blachy o następujących grubościach: 0,55; 0,75; 1,50; 2,00mm.

 

 
Łuk Wymiar [mm]  Masa [kg/szt]
S H A B C D E
ŁH90 - 40 40 40 0,29 0,39 0,51 0,74 0,99
ŁH90 - 80 80 60 0,49 0,67 0,88 1,07 1,70
ŁH90 - 120 120 60 0,64 0,87 1,15 1,69 2,22
ŁH90 - 240 240 60 1,18 1,61 2,13 3,16 4,17
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

330                 C           /            ŁH90     -        40

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY          A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

SYMBOL
WYROBU

SZEROKOŚĆ
40
8O
120
240


 

ŁUK POZIOMY ŁH45

OPIS:
Łuk poziomy ŁH45 przeznaczony jest do łączenia między sobą koryt KŁ (nr wyrobu 326), trójników (nr wyrobu 239) i czwórników (nr wyrobu 328), w płaszczyźnie poziomej pod kątem 45°. Łączenie łuku z Innymi elementami odbywa się poprzez przykręcany łącznik (nr wyrobu 331) Łuki wykonuje się w czterech podstawowych rozmiarach: 40, 80, 120 i 240mm. Łuki w wykonaniu typowym posiadają minimalny promień R = 250mm. Na specjalne życzenie istnieje możliwość poszerzenia typoszeregu o łuki o innych szerokościach (max 500mm). W zależności od potrzeby łuk może być wyposażony w pokrywę PŁH45 (nr wyrobu 327). 

MATERIAŁ:
Łuki wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS, blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X. Łuki wykonane z blachy OSY lub 10X, są cynkowane po zakończeniu obróbki. W wersji podstawowej łuki wykonuje się z blachy o grubości 1,00mm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania łuku z blachy o następujących grubościach: 0,55; 0,75; 1,50; 2,00mm. 

 

 

 

 
Łuk Wymiar [mm]  Masa [kg/szt]
S H A B C D E
ŁH45 - 40 40 40 0,15 0,21 0,27 0,39 0,51
ŁH45 - 80 80 60 0,25 0,34 0,44 0,53 0,85
ŁH45 - 120 120 60 0,31 0,42 0,56 0,83 1,08
ŁH45 - 240 240 60 0,54 0,74 0,97 1,45 1,91
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

330                 C           /            ŁH45     -        40

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY          A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

SYMBOL
WYROBU

SZEROKOŚĆ
40
8O
120
240


 ŁUK PIONOWY W DÓŁ ŁVD

OPIS:
Łuk pionowy ŁVD przeznaczony jest do łączenia między sobą koryt KŁ (nr wyrobu 326), trójników (nr wyrobu 239) i czwórników (nr wyrobu 328), w płaszczyźnie pionowej pod kątem 90°. Łączenie łuku z Innymi elementami odbywa się poprzez przykręcany łącznik (nr wyrobu 331) Łuki wykonuje się w czterech podstawowych rozmiarach: 40, 80, 120 i 240mm. Łuki w wykonaniu typowym posiadają minimalny promień R = 250mm. Na specjalne życzenie istnieje możliwość poszerzenia typoszeregu o łuki o innych szerokościach (max 500mm). W zależności od potrzeby łuk może być wyposażony w pokrywę PŁVD (nr wyrobu 327). 

MATERIAŁ:
Łuki wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS, blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X. Łuki wykonane z blachy 08X lub 10X, są cynkowane po zakończeniu obróbki. W wersji podstawowej łuki wykonuje się z blachy o grubości 1,00mm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania łuku z blachy o następujących grubościach: 0,55; 0,75; 1,50; 2,00mm.

 

 
Łuk Wymiar [mm]  Masa [kg/szt]
S H A B C D E
ŁVD - 40 40 40 0,29 0,40 0,52 0,76 0,98
ŁVD - 80 80 60 0,49 0,67 0,88 1,30 1,70
ŁVD - 120 120 60 0,58 0,79 1,04 1,54 2,02
ŁVD - 240 240 60 0,85 1,16 1,53 2,28 3,00
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

330                 C           /            ŁVD     -        40

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY          A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

SYMBOL
WYROBU

SZEROKOŚĆ
40
8O
120
240


ŁUK PIONOWY W GÓRĘ ŁVG

OPIS:
Łuk pionowy ŁVG przeznaczony jest do łączenia między sobą koryt KŁ (nr wyrobu 326), trójników (nr wyrobu 239) i czwórników (nr wyrobu 328), w płaszczyźnie pionowej pod kątem 90°. Łączenie łuku z innymi elementami odbywa się poprzez przykręcany łącznik (nr wyrobu 331) Łuki wykonuje się w czterech podstawowych rozmiarach: 40, 80, 120 i 240mm. Łuki w wykonaniu typowym posiadają minimalny promień R = 250mm. Na specjalne życzenie istnieje możliwość poszerzenia typoszeregu o łuki o innych szerokościach (max 500mm). W zależności od potrzeby łuk może być wyposażony w pokrywę PŁVD (nr wyrobu 327). 

MATERIAŁ:
Łuki wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS, blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X. Łuki wykonane z blachy 08X lub 10X, są cynkowane po zakończeniu obróbki. W wersji podstawowej łuki wykonuje się z blachy o grubości 1,00mm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania łuku z blachy o następujących grubościach: 0,55; 0,75; 1,50; 2,00mm.

 

 
Łuk Wymiar [mm]  Masa [kg/szt]
S H A B C D E
ŁVG - 40 40 40 0,29 0,40 0,52 0,76 0,98
ŁVG - 80 80 60 0,49 0,67 0,88 1,30 1,70
ŁVG - 120 120 60 0,58 0,79 1,04 1,54 2,02
ŁVG - 240 240 60 0,85 1,16 1,53 2,28 3,00
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

330                 C           /            ŁVG     -        40

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY          A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

SYMBOL
WYROBU

SZEROKOŚĆ
40
8O
120
240


 ŁUK GIĘTKI ŁG

OPIS:
Łuk giętki ŁG przeznaczony jest do łączenia między sobą koryt KŁ (nr wyrobu 326), trójników (nr wyrobu 329) i czwórników (nr wyrobu 328), w dowolnych kierunkach i płaszczyznach oraz pod dowolnymi kątami. Łączenie łuku z Innymi elementami odbywa się poprzez przykręcany łącznik (nr wyrobu 331) Łuki wykonuje się w czterech podstawowych rozmiarach: 40, 80, 120 i 240mm. Łuki giętkie wykonuje się w dwóch długościach L = 315 i 605mm. Do usztywnienia łuków ŁG - 120 oraz ŁG - 240 instalowanych w płaszczyźnie poziomej stosuje się płaskowniki usztywniające (nr wyrobu 331) mocowane przy pomocy śrub, podkładek i nakrętek M6 od wewnątrz do pionowej ściany łuku o większym promieniu. 

MATERIAŁ: 
Łuki wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS. blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X. Łuki wykonane z blachy 08X lub 10X, są cynkowane po zakończeniu obróbki. Łuki wykonuje się z blachy o grubości 1,00mm. 

 

 
Łuk Wymiar [mm]  Masa [kg/szt]
S H L C
ŁG - 40 40 40 315 0,35
ŁG - 80 80 60 315 0,45
ŁG - 120 120 60 605 1,25
ŁG - 240 240 60 605 1,85
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

330                 C           /            ŁG     -        40

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY          
C -1,00mm

SYMBOL
WYROBU

SZEROKOŚĆ
40
8O
120
240