wstecz

dalej 

331

Elementy pomocnicze do koryt kablowych

 

ROZGAŁĘŻNIK KORYT DOSTAWNY RK

OPIS:
Rozgałęźnik RK przeznaczony jest do łączenia w płaszczyźnie poziomej, pod kątem prostym koryt K - 40x40 (nr wyrobu 326) między sobą oraz koryt K - 40x40 z korytami K - 80x60, K - 120x60, K - 240x60. 

MATERIAŁ:
Rozgałęźniki wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS, blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X. Rozgałęźniki wykonane z blachy 08X lub 10X, są cynkowane po zakończeniu obróbki. W wersji podstawowej rozgałęźniki wykonuje się z blachy o grubości 1,00mm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania rozgałęźników z blachy o następujących grubościach: 0,55; 0,75;1,50;2,00mm.

 

 

 

 
Rozgałężnik Wymiar [mm] Masa [kg/szt]
S K L H A B C D E
RK - 40 37 144 100 34 0,055 0,075 0,10 0,15 0,20
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

331                 C           /               RK     -        40

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY          A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

SYMBOL
WYROBU

SZEROKOŚĆ
40


 

PŁASKOWNIK USZTYWNIAJĄCY PU

OPIS:
Płaskownik usztywniający PU przeznaczony jest do zwiększenia sztywności łuków giętkich ŁG-120, ŁG-240 (nr wyrobu 330), instalowanych w płaszczyźnie poziomej. Płaskownik montuje się do wewnętrznej części pionowej ścianki łuku o większym promieniu. Płaskownik mocuje się przy pomocy śrub, podkładek oraz nakrętek M6. 

MATERIAŁ:
Płaskowniki wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS, blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X.  Płaskowniki wykonane z blachy 08X lub 10X, są cynkowane po zakończeniu  obróbki. Płaskowniki wykonuje się z blachy o grubości 1,00mm.

 

 
Płaskownik Masa [kg/mb]
PU - 120/240 0,45
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

331                 C           /       PU     -        120/240

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY          
C -1,00mm

SYMBOL
WYROBU

SZEROKOŚĆ
120/240


 ŁĄCZNIK  ŁT

OPIS:
Łącznik ŁT przeznaczony jest do łączenia między sobą koryt K (nrwyrobu 326), trójników (nr wyrobu 239) i czwórników (nr wyrobu 328), łuków (nr wyrobu 330). Łączniki wykonuje się w czterech podstawowych rozmiarach umożliwiających łączenie elementów o następujących szerokościach: 40, 80,120 i 240mm. Na specjalne życzenie istnieje możliwość poszerzenia typoszeregu o łączniki dla koryt o innych szerokościach (max. 500mm). 

MATERIAŁ:
Łączniki wykonuje .się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS, blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X. Łączniki wykonane z blachy 08X lub 10X, są cynkowane po zakończeniu obróbki. W wersji podstawowej łączniki wykonuje się z blachy o grubości
1,00mm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania łączników z blachy o następujących grubościach: 0,55; 0,75; 1,50; 2,00mm.

 

 
Łącznik Wymiar [mm] Masa [kg/szt]
G H I J F A B C D E
ŁT - 40x40 36 35 80 65 20 0,06 0,08 0,10 0,15 0,20
ŁT - 80x60 78 55 100 55 20 0,07 0,10 0,13 0,20 0,26
ŁT - 120x60 115 55 100 55 20 0,12 0,17 0,22 0,33 0,44
ŁT - 240x60 236 55 87 44 33 0,18 0,25 0,33 0,50 0,66
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

331                 C           /               ŁT     -   40x40

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY          A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

SYMBOL
WYROBU

SZEROKOŚĆ
40x40
8Ox60
120x60
240x60

 

 

PŁYTKA DENNA PD

OPIS:
Płytka denna PD przeznaczona jest do zabezpieczenia wychodzących z koryta kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Płytkę mocuje się na końcu koryta przy pomocy śrub, podkładek oraz nakrętek M6. Płytki wykonuje się w czterech podstawowych rozmiarach dopasowanych do koryt o wymiarach: 40. 80. 120 i 240mm. Na specjalne życzenie istnieje możliwość poszerzenia typoszeregu o płytki dla koryt o innych szerokościach (max. 500mm). 

MATERIAŁ:
Redukcje wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS, blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X. Redukcje wykonane z blachy 08X lub 10X, są cynkowane po zakończeniu obróbki. W wersji podstawowej redukcje wykonuje się z blachy o grubości 1,00mm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania redukcji z blachy o następujących grubościach: 0.55; 0,75; 1,50;2,00mm.

 

 
Listwa Wymiar [mm]  Masa [kg/szt]
G H A B C D E
R - 120/80 40 57 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09
R - 240/120 120 57 0,06 0,08 0,12 0,16 0,22
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

331                 C           /               R     -   120/80

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY          A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

SYMBOL
WYROBU

SZEROKOŚĆ

120/80
240/120

 

 

LISTWA GRODZĄCA LG

OPIS:
Listwa grodząca LG przeznaczona jest do oddzielania w korytach kablowych o szerokości 80, 120, 240 (oraz większej) kabli I przewodów o różnych średnicach, napięciach, czy funkcjach. Listwy w wykonaniu typowym mają długość 1000mm. Na życzenie istnieje możliwość wykonania listew o innych długościach. Listwy grodzące przeznaczone są do koryt o następujących szerokościach: 40, 80, 120 i 240mm oraz szerszych (max.500mm).

MATERIAŁ:
Listwy wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek; StOS, blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X. Listwy wykonane z blachy 08X lub 10X, są cynkowane po zakończeniu  obróbki. W wersji podstawowej listwy wykonuje się z blachy o grubości 1,00mm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania listew z blachy o następujących grubościach: 0,55; 0,75; 1,50; 2,00mm. 

 

 
Listwa Masa [kg/szt]
A B C D E
LG - 60 0,48 0,66 0,88 1,32 1,76
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

331                 C           /               LG     -   60

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY          A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

SYMBOL
WYROBU

WYSOKOŚĆ

60

 

 
 

REDUKCJA KORYTA R

OPIS:
Redukcja R przeznaczona jest do łączenia ze sobą koryt kablowych o różnych szerokościach. W typowym wykonaniu redukcje umożliwiają połączenie koryt o różnicy szerokości jednego przedziału, tj: 120/80 oraz 240/120. Na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania redukcji o innych szerokościach.

MATERIAŁ:
Redukcje wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS, blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub10X.  Redukcje wykonane z blachy 08X lub 10X, są cynkowane po zakończeniu obróbki. W wersji podstawowej redukcje wykonuje się z blachy o grubości 1,00mm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania redukcji z blachy o następujących grubościach: 0,55; 0,75; 1,50; 2,00mm.

 

 

 
Listwa Wymiar [mm]  Masa [kg/szt]
G H A B C D E
R - 120/80 40 57 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09
R - 240/120 120 57 0,06 0,08 0,12 0,16 0,22
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

331                 C           /               R     -   120/80

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY          A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

SYMBOL
WYROBU

SZEROKOŚĆ

120/80
240/120