wstecz

dalej 

336

Łuki

 

Łuk poziomy ŁPT

 

OPIS:
Łuk poziomy stosowany Jest przy zmianie kierunku trasy z koryt KWT (nr wyrobu 333) prowadzonej w jednej płaszczyźnie. Może on być wykorzystany jako łuk prawy lub lewy. Na Ściankach bocznych łuk posiada podłużne otwory umożliwiające mocowanie go do konstrukcji oraz łączenie za pośrednictwem łącznika z innymi elementami trasy.

 MATERIAŁ:
Łuki wykonuje się z ceownika stalowego o grubości 3mm giętego na zimno zabezpiecza się przed korozją przez cynkowanie.

 

 

 

Łuki

Wymiar [mm]

Masa [kg]

S

H

ŁPT - 60x40

60

40

1,8

ŁPT - 45x42

45

42

1,7

 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

336               ŁPT - 60x40

NUMER WYROBU

SYMBOLWYROBU
ŁPT - 60x40
ŁPT - 45x42

 

Łuk zewnętrzny ŁZT

 

OPIS:
Łuk zewnętrzny stosowany jest przy zmianie poziomu prowadzonej trasy z koryt KWT (nr wyrobu 333), np. przy przejściu z płaszczyzny poziomej do pionowej w dół lub pod pewnym kątem.

MATERIAŁ:
Łuki wykonuje się z ceownika stalowego o grubości 3mm giętego na zimno i zabezpiecza się przed korozją przez cynkowanie.

 

 

 

Łuki

Wymiar [mm]

Masa [kg]

S

H

ŁZT - 60x40

60

40

1,8

ŁZT - 45x42

45

42

1,7

 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

336               ŁZT - 60x40

NUMER WYROBU

SYMBOLWYROBU
ŁZT - 60x40
ŁZT - 45x42

 

Łuk wewnętrzny ŁWT

 

OPIS:
Łuk wewnętrzny stosowany jest przy zmianie poziomu prowadzonej trasy z koryt KWT (nr wyrobu 333), np. przy przejściu z płaszczyzny poziomej do pionowej w górę lub pod pewnym kątem.

MATERIAŁ:
Łuki wykonuje się z ceownika stalowego o grubości 3mm giętego na zimno l zabezpiecza się przed korozją przez cynkowanie. 

 

 

 

Łuki

Wymiar [mm]

Masa [kg]

S

H

ŁWT - 60x40

60

40

1,8

ŁWT - 45x42

45

42

1,7

 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

336               ŁWT - 60x40

NUMER WYROBU

SYMBOLWYROBU
ŁWT - 60x40
ŁWT - 45x42