wstecz

dalej 

340

Konstrukcja nośna - zestawienie

 

OPIS: 
Konstrukcje nośne przedstawione w niniejszych katalogu, jako jeden system konstrukcji wsporczych i tras kablowych posiadają wspólne powiązane ze sobą nowoczesne cechy i walory użytkowe. Nowo wdrożone lub udoskonalone konstrukcje wsporcze opracowano na podstawie wieloletnich doświadczeń konstruktorów oraz pracowników na montażu. Elementy składowe konstrukcji nośnych ujęto w następujących kartach katalogowych:

 

Elementy składowe

Karty katalogowe
1.1 Wspornik L
1.2 Obejma OB
1.3 Kotwa K
1.4 Uchwyt stojaka US
1.5 Łącznik stojaka ŁS
1.6 Przekładka stojaka P
1.7 Głowica GS
1.8 Głowica GP
1.9 Głowica GW
1.10 Głowica G2S
1.11 Kątowniki dociskowy KD
1.12 Kątowniki zaciskowe KZ
1.13 Kątowniki zaciskowe KZH
1.14 Śruba hakowa SH
2 Stojak S
3 Wysięgnik W
4 Wysięgnik WS
5 Drabina kablowa D
6 Trójnik T
7 Czwórnik C
8.1 Przewężenie prawe PP
8.2 Przewężenie lewe PL.
8.3 Przewężenie krótkie prawe PKP
8.4 Przewężenie krótkie lewe PKL
9 Łuk poziomy ŁH
10 Segment łuku pionowego SŁW
11.1 Łącznik prosty ŁP
11.2 Łącznik redukcyjny ŁR
11.3 Łącznik pionowy ŁW
12.1 Docisk drabiny DD
12.2 Uchwyt drabiny UD
12.3 Uchwyt mocujący UM
12.4 Uchwyt uziemienia U
12.5 Wieszak do drabin WD
nr kat. 341/1
nr kat. 341/2
nr kat. 341/3
nr kat. 341/4
nr kat. 341/5
nr kat. 341/6
nr kat. 341/7
nr kat. 341/8
nr kat. 341/9
nr kat. 341/10
nr kat. 341/11
nr kat. 341/12
nr kat. 341/13
nr kat. 341/14
nr kat. 343
nr kat. 344
nr kat. 345
nr kat. 346
nr kat. 347
nr kat. 348
nr kat. 349/1
nr kat. 349/2
nr kat. 349/3
nr kat. 349/4
nr kat. 350
nr kat. 351
nr kat. 352/1
nr kat. 352/2
nr kat. 352/3
nr kat. 353/1
nr kat. 353/2
nr kat. 353/3
nr kat. 353/4
nr kat. 353/5

 

 

Podstawowym elementem konstrukcji nośnych jest stojak S (nr kat. 343), który mocuje się pionowo bezpośrednio lub pośrednio do ściany, sufitu lub posadzki stalowej/betonowej. Maksymalny rozstaw stojaków powinien wynosić 2400 mm, a minimalny 1500 mm. Do stojaka montowane są wysięgniki W (nr kat. 344) na zasadzie specjalnego zaczepu. Minimalna odległość wysięgników w pionie wynosi 200 mm. Większe odległości są krotnością podziałki perforacji stojaka równej 100 mm i mogą wynosić 300 mm, 400 mm itd. Ze względu na rozstaw stojaków można stosować jako konstrukcję wsporcze same wsporniki lub przy większych odległościach stojaków drabinę kablową D (nr kat. 346) mocowaną do wspornika W z użyciem docisku drabiny DD (nr kat. 353/1). Dopuszczalne obciążenie jednostkowe, gdzie maksymalne ugięcie drabiny kablowej nie przekracza 6 mm, przy optymalnym rozstawie stojaków wynosi: dla DK-120 - 25 kg/m (karta kat. nr 346) - przy rozstawie stojaków 2,4 m dla DK- 240 - 40 kg/m (karta kat. nr 346) - przy rozstawie stojaków 2,0 m dla D - 420 - 55 kg/m (karta kat. nr 346) - przy rozstawie stojaków 1,8 m dla O - 500 - 70 kg/m (karta kat. nr 346) - przy rozstawie stojaków 1,5 m 

Na drabinach lub bezpośrednio na wysięgnikach układa się kable sygnalizacyjne i sterownicze, rury stanowiące trasę impulsową, które występują w instalacjach aparatury kontrolno-pomiarowej i automatycznej regulacji. Konstrukcje te stosowane są głównie w energetyce i innych obiektach przemysłowych, w których wykonawcą prac montażowych jest Entar. 

Każda drabina posiada z jednego końca przetłoczenie, które przy montażu wchodzi do wewnątrz końca następnej drabiny. W przypadku montażu drabin o takich samych końcach lub montażu drabin z trójnikiem T (karta kat. nr 347), czwórnikiem C (karta kat. nr 348), przewężeniami (karta kat. nr 349/1-4), łukiem poziomym ŁH (karta kat. nr 350) lub segmentem łuku pionowego SŁW (karta kat. nr 351) należy stosować łączniki (karta kat. nr 352/1-3) z użyciem śrub z łbem grzybkowym z podsadzeniem M 10x20, podkładek i nakrętek. 

Inną grupę stanowią elementy konstrukcji wsporczych przy których można stosować konstrukcje nośne bez stojaka np. bezpośrednie mocowane wspornika WS karta (kat. nr 345) do konstrukcji stalowych (np. poprzez spawanie) lub do ścian betonowych (z użyciem kołków rozporowych). 

Istnieje także możliwość mocowania drabiny kablowej bezpośrednio do ściany w płaszczyźnie pionowej z użyciem uchwytu drabiny UD (karta kat. nr 353/2) lub uchwytu mocującego UM (karta kat. nr 353/3). 

Jako środek przeciwporażeniowej ochrony przed dotykiem pośrednim (zgodnie z PN-91/E- 05009/41) stosuje się połączenia wyrównawcze. Szczegóły realizacji ochrony przedstawia "Instrukcja montażu konstrukcji wsporczych pod trasy kablowe i rurowe"- opracowanie własne. 

Wszystkie prefabrykowane elementy konstrukcji nośnych wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej i zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie. 

Karta katalogowa przedstawia kilka przykładowych rozwiązań konstrukcji nośnej oraz sposób łączenia jej elementów ze sobą.

 

 

 

 


Rys.1. Fragment jednostronnej konstrukcji nośnej przytwierdzonej do ściany betonowej
(drabina kablowa D na wspornikach W).
 
1.2 Obejma OB
1.3 Kotwa K
1.6 Przekładka stojaka P1
2 Stojak S
3 Wysięgnik W
5 Drabina kablowa O
12.1 Docisk drabiny DD

 nr kat. 341/2
 nr kat. 341/3
 nr kat. 341/6
 nr kat. 343
 nr kat. 344
 nr kat. 346
 nr kat. 353/1

A - Śruba M10x20; nakrętka M10; podkładka sprężysta 10.2;
B - Śruba z łbem grzybkowym z podsadzeniem M6x20; nakrętka M6;
podkładka okrągła 6.4; podkładka sprężysta 6.1;
C - Kotwa stalowa M10; podkładka 038/13x3; podkładka sprężysta 10.2;
D - Śruba z łbem grzybkowym z podsadzeniem M10x20; nakrętka M10.
podkładka okrągła 10.5; podkładka sprężysta 10.2;

 Rys.2. Fragment dwustronnej konstrukcji nośnej przytwierdzonej do posadzki.
 
1.6 Przekładka stojaka P2
1.10 Głowica G2S
2 Stojak S
3 Wysięgnik W
5 Drabina kablowa D
8.4 Przewężenie krótkie lewe PKL
11.1 Łącznik prosty ŁPww
12.1 Docisk drabiny DD

nr kat. 341/6
nr kat. 341/10
nr kat. 343
nr kat. 344
nr kat. 346
nr kat. 349/4
nr kat. 352/1
nr kat. 353/1

 

 B - śruba z łbem grzybkowym z podsadzeniem M6x20; nakrętka M6;
podkładka okrągła 6.4; podkładka sprężysta 6.1;
D - śruba z łbem grzybkowym z podsadzeniem M 10x20; nakrętka M10. .
podkładka okrągła 10.5; podkładka sprężysta 10.2;
F - Kotwa stalowa M10 (M12); podkładka sprężysta 10.2 (12.2);
G - śruba stalowa M8x80; nakrętka M8; podkładka okrągła 8.4; podkładka sprężysta 8.2;
H - Śruba stalowa M 10x90; nakrętka M10; podkładka 038/13x3; podkładka sprężysta 10.2;

 

 

 

 

Rys.3. Fragment jednostronnej konstrukcji nośnej przytwierdzonej do konstrukcji stalowej
i posadzki betonowej (drabina kablowa D w płaszczyźnie pionowej).
 
1.1 Wsporniki
1.7 Głowica GS
2 Stojak S
5 Drabina kablowa D
12.5 Wieszak do drabin WD

nr kat. 341/1
nr kat. 341/7
nr kat. 343
nr kat. 346
nr kat. 353/5

 
E - Śruba stalowa M8x25; nakrętka M8; podkładka okrągła 8.4; podkładka sprężysta 8.2;
F - Kotwa stalowa M10 (M12); podkładka sprężysta 10.2 (12.2);

 Rys.4. Fragment dwustronnej konstrukcji nośnej przytwierdzonej do stropu.
 
1.6 Przekładka stojaka P2
1.7 Głowica GS
1.10 Głowica G2S
2 Stojak S
3 Wysięgnik W
4 Wysięgnik WS
5 Drabina kablowa D
8.1 Przewężenie prawe PP
12.1 Docisk drabiny DD
nr kat. 341/6
nr kat. 341/7
nr kat. 341/10
nr kat. 343
nr kat. 344
nr kat. 345
nr kat. 346
nr kat. 349/1
nr kat. 353/1
 

B - Śruba z łbem grzybkowym z podsadzeniem M6x20; nakrętka M6;
podkładka okrągła 6.4; podkładka sprężysta 6.1;
D - Śruba z łbem grzybkowym z podsadzeniem M 10x20; nakrętka M 10.
podkładka okrągła 10.5; podkładka sprężysta 10.2;
E - Śruba stalowa M8x25; nakrętka M8; podkładka okrągła 8.4; podkładka sprężysta 8.2;
H - Śruba stalowa M 10x90; nakrętka M 10; podkładka 038/13x3; podkładka sprężysta 10.2;