wstecz

dalej 

344

Wysięgnik W

 

OPIS:
Wysięgnik W Jest elementem konstrukcji nośnej mocowanym do stojaka S (karta kat. nr 343) na zasadzie specjalnego zaczepu. Na wysięgnikach układa się drabiny, koryta, kable lub rurki Impulsowe. Zalecane dopuszczalne obciążenie maksymalne 0.8 kN. 

Oznaczenie wysięgnika WK - z przeznaczeniem dla pojedynczego koryta K (nr kat. 326)
Oznaczenie wysięgnika WDK - z przeznaczeniem dla drabiny DK (nr kat 346)
Oznaczenie wysięgnika WD - z przeznaczeniem dla drabin D (nr kat. 346)
Oznaczenie wysięgnika W - z przeznaczeniem dla innych zastosowań lub na zamówienie 

MATERIAŁ:
Wysięgnik produkowany jest z blachy o grubości 2 mm ze stali węglowej konstrukcyjnej i zabezpieczony przed korozją przez cynkowanie. 

DŁUGOŚĆ HANDLOWA:
Wg tabeli. Dopuszcza się zamawianie innej długości S l wysokości H niż podana na rysunku po uprzednim uzgodnieniu.

 

 

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie

Wymiary [mm]

Masa [kg/m]

A

B

344

WK-40
WK-80
WK-120
WK-240
WDK-120
WDK-240
WD-420
WD-500

60
100
140
260
185
320
440
520

65
80
80
80
80
80
80
155

0,2
0,25
0,27
0,46
0,35
0,60
0,80
1,10