wstecz

dalej 

345

Wysięgnik ścienny WS

 

OPIS:
Wysięgnik Ścienny WS jest elementem konstrukcji nośnej mocowanym do pionowej Ściany betonowej lub konstrukcji stalowej. Na wysięgnikach WS układa się drabiny, koryta, kable lub rurki impulsowe. 

Oznaczenie wysięgnika WSK - z przeznaczeniem dla pojedynczego koryta K (nr kat. 326)
Oznaczenie wysięgnika WSDK - z przeznaczeniem dla drabiny DK (nr kat. 346)
Oznaczenie wysięgnika WSD - z przeznaczeniem dla drabin D (nr kat. 346)
Oznaczenie wysięgnika WS - z przeznaczeniem dla innych zastosowań lub na
zamówienie.

Do Ściany betonowej wysięgnik Ścienny W8 mocowany jest przy pomocy kotw stalowych (łączników rozporowych M8, M 10 lub M 12), które należy dobrać w zależności od przewidywanych obciążeń l podłoża, do konstrukcji stalowej może być przykręcany przy pomocy Śruby M8, M10 lub M12, nakrętki i podkładki lub może być bezpośrednio spawany. Zalecane dopuszczalne obciążenie maksymalne 1.5 kN. 

MATERIAŁ:
Wysięgnik Ścienny WS produkowany jest stali węglowej konstrukcyjnej l zabezpieczony przed korozją przez cynkowanie. 

DŁUGOŚĆ HANDLOWA:
Wg tabeli dopuszcza się zamawianie innej długości S l wysokości H niż podana na rysunku po uprzednim uzgodnieniu.

 

 

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie

Wymiary [mm]

Masa [kg]

S

H

A

B

C

G

345

WSK-40

60

65

25

16

9

3

0,22

WSK-80

100

80

30

18

11

3

0,28

WSK-120

140

80

30

18

11

4

0,31

WSK-240

260

80

30

20

13

5

0,58

WSDK-120

185

80

30

18

11

4

0,39

WSDK-240

320

80

30

20

13

5

0,70

WSK-420

440

80

35

25

13

5

0,95

WSK-500

520

155

40

25

13

5

1,50