wstecz

dalej 

347

Trójnik T

 

OPIS:
Trójnik T stosuje się do rozgałęzienia I zmian szerokości tras drabin kablowych D (karta kat. nr 346). Połączenie trójnika T z drabiną D może być bezpośrednie z użyciem śrub z łbem grzybkowym z podsadzeniem M10x20, podkładek i nakrętek. W przypadku gdy drabina nie posiada na końcu przetłoczenia oraz przy montażu trójnika T z przewężeniam (karta kat. nr 349/1-4), łukiem poziomym ŁH (karta kat. nr 350) lub segmentem łuku pionowego SŁW (karta kat. nr 351) należy stosować łączniki (karta kat. nr 352/1-3), śruby 2 łbem grzybkowym z podsadzaniem M10x20, podkładki i nakrętki. 

MATERIAŁ:
Trójnik T wykonuje się z kształtowników giętych na zimno ze stall węglowej konstrukcyjnej - Jako konstrukcje zgrzewano, spawane lub nitowane. Zabezpiecza się ją przed korozją przez cynkowanie. 

DŁUGOŚĆ HANDLOWA:
Dopuszcza się zamawianie innej szerokości S, S1. wysokość H. długości L i L1 niż podane w tabeli po uprzednim uzgodnieniu. 

 

 

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie

Wymiary [mm] 

Masa [kg]

S

S1

H

347

T-165/165

165

1445

40

5,1

T-300/165

300

1445

5,4

T-300/300

300

1580

5,6

T-420/300

420

1580

6,1

T-500/300

500

1580

7,5

T-500/420

500

1700

8,5