wstecz

dalej 

349

1. Przewężenie prawe PP

 

OPIS:
Przewężenie prawe PP stosuje się do zmiany szrokości trasy drabiny kablowej D (karta kat. nr 346) np. po czwórnikach C (karta kat. nr 348), trójnikach T (karta kat. nr 347) oraz na prostym odcinku trasy D drabiny w celu optymalnego dostosowania szerokości drabiny do ilości prowadzonych elementów trasy. Połączenie przewężenia PP z drabiną może być bezpośrednie z użyciem śrub z łbem grzybkowym z podsadzeniem M 10x20, podkładek f nakrętek. W przypadku gdy drabina nie posiada na końcu przemoczenia oraz przy montażu przewężenia z czwórnikiem C, trójnikiem T, łukiem poziomym ŁH (karta kat. nr 350) lub segmentem łuku pionowego SŁW (karta kat. nr 351) należy stosować łączniki (karta kat, nr 352/1-3), śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem M 10x20. podkładki i nakrętki. 

MATERIAŁ:
Przewężenie PP wykonuje się z kształtowników giętych na zimno ze stali węglowej konstrukcyjnej - jako konstrukcje zgrzewane, spawane lub nitowane. Zabezpiecza się je przed korozją przez cynkowanie. 

DŁUGOŚĆ HANDLOWA:
Dopuszcza się zamawianie Innej szerokości S, S1 l wysokości H niż podane w tabeli po uprzednim uzgodnieniu.

 

 

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie

Wymiary [mm] 

Masa [kg]

S

S1

H

349/1

PP-300/165

300

165

40

2,8

PP-420/300

420

165

3,3

PP-500/420

500

420

3,6

 

2. Przewężenie lewe PL

 

OPIS:
Przewężenie prawe PL stosuje się do zmiany szerokości trasy drabiny kablowej D (karta kat. nr 346) np. po czwórnikach C (karta kat. nr 348), trójnikach T (karta kat. nr 347) oraz na prostym odcinku drabiny w celu optymalnego dostosowania szerokości drabiny do ilości prowadzonych elementów trasy. Połączenie przewężenia PL z drabiną może być bezpośrednie z użyciem Śrub z łbem grzybkowym z podsadzeniem M 1020, podkładek i nakrętek. W przypadku gdy drabina nie posiada na końcu przetłoczenia oraz przy montażu przewężenia z czwómikiem C. trójnikiem T, łukiem poziomym ŁH (karta kat. nr 350) lub segmentem łuku pionowego SŁW (karta kat. nr 351) należy stosować łączniki (karta kat. nr 352/1-3), śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem M 10x20. podkładki i nakrętki. 

MATERIAŁ:
Przewężenie PL wykonuje się z kształtowników giętych na zimno ze stali węglowej konstrukcyjnej - jako konstrukcje zgrzewane, spawane lub nitowane. Zabezpiecza się je przód korozją przez cynkowanie. 

DŁUGOŚĆ HANDLOWA:
Dopuszcza się zamawianie innej szerokości S, S1 i wysokości H niż podane w tabeli po uprzednim uzgodnieniu.

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie

Wymiary [mm] 

Masa [kg]

S

S1

H

349/2

PL-300/165

300

165

40

2,8

PL-420/300

420

165

3,3

PL-500/420

500

420

3,6

 

3. Przewężenie krótkie prawe PKP

 

OPIS:
Przewężenie krótkie prawe PKP stosuje się do zmiany szerokości trasy drabiny kablowej D (karta kat. nr 346) np. po czwórnikach C (karta kat. nr 348), trójnikach T (karta kat. nr 347) oraz na prostym odcinku drabiny w celu optymalnego dostosowania szerokości drabiny do ilości prowadzonych elementów trasy. Połączenie przewężenia PKP z drabiną może być bezpośrednie z użyciem śrub z łbem grzybkowym z podsadzeniem M 10x20, podkładek i nakrętek. W przypadku gdy drabina nie posiada na końcu przemoczenia oraz przy montażu przewężenia z czwórnikiem C, trójnikiem T, łukiem poziomym ŁH (karta kat. nr 350) lub segmentem łuku pionowego SŁW (karta kat. nr 351) należy stosować łączniki (karta kat. nr 352/1-3), śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem M10x20, podkładki i nakrętki. 

MATERIAŁ:
Przewężenie PKP wykonuje się z kształtowników giętych na zimno ze stali węglowej konstrukcyjnej - jako konstrukcje zgrzewane, spawane lub nitowane. Zabezpiecza się je przed korozją przez cynkowanie. 

DŁUGOŚĆ HANDLOWA:
Dopuszcza się zamawianie innej szerokości S. S1 i wysokości H niż podane w tabeli po uprzednim uzgodnieniu.

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie

Wymiary [mm] 

Masa [kg]

S

S1

H

349/3

PKP-300/165

300

165

40

2,0

PKP-420/300

420

165

2,2

PKP-500/420

500

420

2,4

 

4. Przewężenie krótkie lewe PKL

 

OPIS:
Przewężenie krótkie lewe PKL stosuje się do zmiany szerokości trasy drabiny kablowej D (karta kat. nr 346) np. po czwórnikach C (karta kat. nr 348), trójnikach T (karta kat. nr 347) oraz na prostym odcinku drabiny w celu optymalnego dostosowania szerokości drabiny do ilości prowadzonych elementów trasy. Połączenie przewężenia PKL z drabiną może być bezpośrednie z użyciem śrub z łbem grzybkowym z podsadzeniem M10x20, podkładek i nakrętek. W przypadku gdy drabina nie posiada na końcu przetłoczenia oraz przy montażu przewężenia z czwórnikiem C, trójnikiem T, łukiem poziomym ŁH (karta kat. nr 350) lub segmentem łuku pionowego SŁW (karta kat. nr 351) należy stosować łączniki (karta kat. nr 352/1-3), śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem M10x20, podkładki i nakrętki.

MATERIAŁ:
Przewężenie PKL wykonuje się z kształtowników giętych na zimno ze stali węglowej konstrukcyjnej - jako konstrukcje zgrzewane, spawane lub nitowane. Zabezpiecza się je przed korozją przez cynkowanie.

DŁUGOŚĆ HANDLOWA:
Dopuszcza się zamawianie innej szerokości S, S1 i wysokości H niż podane w tabeli po uprzednim uzgodnieniu.

 

Nr wyrobu

Oznaczenie

Wymiary [mm]

Masa [kg]

S

S1

H

349/4

PLK-300/165

300

165

40

2,0

PLK-420/300

420

165

2,2

PLK-500/420

500

420

2,4