wstecz

dalej 

350

Łuk poziomy ŁH

 

OPIS:
Łuk poziomy ŁH stosuje się do zmiany kierunku trasy drabiny kablowej D (karta kat. nr 346) w jednej płaszczyźnie. Łuk ŁH może być jednocześnie stosowany jako łuk prawy lub lewy. Łuk poziomy ŁH o kącie 90° - kompletny, zbudowany jest z czterech segmentów, w którym każdy ma promień Rw i kąt 22°30". Wymaganą inną długość oraz inny kąt łuku uzyskuje się przez dodanie lub odjęcie kolejnego segmentu. Każdy segment łuku posiada z jednego końca przemoczenia, które przy montażu wchodzą do wewnątrz końca następnego segmentu lub drabiny i bezpośrednio skręca się śrubami z łbem grzybkowym z podsadzeniem M 10x20, podkładkami i nakrętkami. W przypadku montażu łuku poziomego ŁH do drabin o takich samych końcach lub montażu łuków poziomych z trójnikiem T (karta kat. nr 347), czwórnikiem C (karta kat. nr 348). przewężeniami (karta kat. nr 349/1 -4) lub segmentem łuku pionowego SŁW (karta kat. nr 351) należy stosować łączniki (karta kat. nr 352/1-3) z użyciem śrub z łbem grzybkowym z podsadzeniem M 10x20, podkładek l nakrętek.

MATERIAŁ:
Łuk poziomy ŁH wykonuje się  kształtowników giętych na zimno ze stali węglowej konstrukcyjnej - jako konstrukcje zgrzewane, spawane lub nitowane. Zabezpiecza się je przed korozją przez cynkowanie. 

DŁUGOŚĆ HANDLOWA:
Dopuszcza się zamawianie innej szerokości S, wysokości H oraz promienia R niż podane w tabeli po uprzednim uzgodnieniu.

 

 

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie

Wymiary [mm]

Masa [kg]

S

S1

H

350

ŁH-165

165

400

40

2,2

ŁH-300

300

400

2,8

ŁH-420

420

400

3,2

ŁH-500

500

400

3,8