wstecz

dalej 

351

Segment łuku pionowego SŁW

 

OPIS: 
Segment łuku pionowego SŁW stosuje się do zmiany kierunku trasy drabin kablowych D (karta kat. nr 346) z płaszczyzny poziomej do pionowej w górę, w dół lub pod pewnym kątem. Wymaganą długość łuku uzyskuje się przez dodanie kolejnego segmentu SŁW. Poszczególne segmenty SŁW łączy się miedzy sobą za pomocą nitów stalowych 05. Połączenie segmentu łuku pionowego SŁW z drabiną (w pionie lub w poziomie) uzyskuje się za pomocą łączników pionowych ŁW (karta kat. nr 352/3) z użyciem nitów stalowych 05 oraz śrub z łbem grzybkowym z podsadzeniem M 10x20, podkładek i nakrętek. 

MATERIAŁ: 
Segment łuku pionowego SŁW wykonuje się z kształtowników giętych na zimno ze stali węglowej konstrukcyjnej - jako konstrukcje zgrzewane, spawane lub nitowane. Zabezpiecza się je przed korozją przez cynkowanie. 

DŁUGOŚĆ HANDLOWA: 
Dopuszcza się zamawianie innej szerokości S i wysokości H niż podane w tabeli po uprzednim uzgodnieniu.

 

 

 

 
Nr wyrobu  Oznaczenia Wymiary w [mm] Masa [kg/szt.]
S H
351 SŁW-165 165 40 0,9
SŁW-300 300 1,1
SŁW- 420 420 1,3
SŁW-500 500 1,4