wstecz

dalej 

352

1.Łącznik prosty ŁP

 

OPIS: 
Łącznik prosty ŁP przeznaczony jest do łączenia między sobą poszczególnych elementów trasy drabin kablowych (karta kat. nr 346-350), z użyciem śrub z łbem grzybkowym z podsadzeniem M 10x20, podkładkami i nakrętkami. W zależności od rodzaju zakończeń poszczególnych elementów trasy kablowej (tzn. czy występuje przetoczenie na końcach podłużnie drabiny) stosuje się łączniki proste o następujących oznaczeniach: 
Łącznik prosty ŁPww - rys.1
Łącznik prosty ŁPwz - rys.2
Łącznik prosty ŁPzz - rys.3
Łączniki ŁP montuje się parami lub pojedynczo wspólnie z łącznikiem redukcyjnym ŁR (karta kat. nr 352/2).

 

MATERIAŁ: 
Łącznik prosty ŁP wykonuje się z kształtownika giętego na zimno ze stali węglowej konstrukcyjnej i zabezpiecza się go przed korozją przez cynkowanie.

DŁUGOŚĆ HANDLOWA: 
Dopuszcza się zamawianie innej wysokości H niż podane w tabeli po uprzednim uzgodnieniu . 

 

 

 

 
Nr wyrobu  Oznaczenia Wymiary w [mm] Masa [kg/szt.]
H
352/1 ŁPww - 40 40 0,18
ŁPwz - 40 0,18
ŁPzz - 40 0,18

 

 

2.Łącznik redukcyjny ŁR

OPIS: 
Łącznik redukcyjny ŁR jest elementem konstrukcji drabin stosowany do łączenia ze sobą i drabin D o różnych szerokościach (karta kat. nr 346) lub do łączenia drabin D z trójnikiem T lub czwórnikiem C (karty kat. nr 347 - 348) o różnych szerokościach z użyciem śrub z łbem grzybkowym z podsadzeniem M 10x20, nakrętek i podkładek. W zależności od rodzaju zakończeń poszczególnych elementów trasy kablowej (tzn. czy występuje przetłoczenie na końcach podłużnie drabiny) stosuje się łączniki redukcyjne o następujących oznaczeniach: 
Łącznik redukcyjny ŁRww -rys.1
Łącznik redukcyjny ŁRwz -rys.2
Łącznik redukcyjny ŁRzz -rys.3
Łączniki ŁR montuje się pojedynczo wspólnie z łącznikiem prostym ŁP (karta kat. nr 352/1).

MATERIAŁ: 
Łącznik redukcyjny ŁR wykonuje się z kształtownika giętego na zimno ze stall węglowej konstrukcyjnej. Zabezpiecza się go przed korozją przez cynkowanie. 

DŁUGOŚĆ HANDLOWA: 
Dopuszcza się zamawianie innej szerokości S l wysokości H niż podane w tabeli po uprzednim uzgodnieniu .

 

 

 
Nr wyrobu  Oznaczenia Wymiary w [mm] Masa [kg/szt.]
S H
352/2 ŁRww - 135 135 40 0,30
ŁRwz - 135 135 0,30
ŁRzz - 135 135 0,30
ŁRww - 120 120 0,28
ŁRwz - 120 120 0,28
ŁRzz - 120 120 0,28
ŁRww - 80 80 0,25
ŁRwz - 80 80 0,25
ŁRzz - 80 80 0,25

 

 

3.Łącznik pionowy ŁW

 

OPIS: 
Łącznik pionowy ŁW przeznaczony jest do łączenia segmentu łuku pionowego SŁW (karta kat. nr 351) z drabiną kablową D, trójnikiem T, czwórnikiem C, łukiem poziomym ŁH lub przewężeniem trasy (karty kat. nr 346 - 350) z użyciem nitów stalowych 05 oraz śrub z łbem grzybkowym z podsadzeniem M10x20, podkładek i nakrętek. W zależności od rodzaju zakończeń końców poszczególnych elementów trasy kablowej (tzn. czy występuje przetłoczenie na końcach podłużnie drabiny) stosuje się łączniki pionowe o
następujących oznaczeniach :
Łącznik pionowy ŁWww -rys.1
Łącznik pionowy ŁWwz - rys.2
Łącznik pionowy ŁWzz. - rys.3
Łącznik pionowy ŁWzw -rys.4
Łączniki ŁW montuje się kompletami jako lewy i prawy.

MATERIAŁ: 
Łącznik pionowy ŁW wykonuje się z kształtownika giętego na zimno ze stall węglowej konstrukcyjnej i zabezpiecza się go przed korozją przez cynkowanie. 

DŁUGOŚĆ HANDLOWA: 
Dopuszcza się zamawianie innej wysokości H niż podane w tabeli po uprzednim uzgodnieniu.

 

 

 
Nr wyrobu  Oznaczenia Wymiary w [mm] Masa [kg/szt.]
H
352/3 ŁWww - 40 40 0,28
ŁWwz - 40
ŁWzz - 40
ŁWzw - 40