wstecz

dalej 

357

Uniwersalny stojak US

 

ZASTOSOWANIE l DANE TECHNICZNE

Uniwersalny stojak stosowany jest do mocowania na nim aparatury kontrolno-pomiarowej osprzętu instalowanego na obiektach. Wykonany jest z rury nośnej 0 60 x 3 l podstawy z blachy stalowej o grubości 5 mm.

Rozróżnia się 3 odmiany wykonania (rys.1):
- odmiana A - o wysokości H = 1900 mm
- odmiana B - o wysokości H = 1200 mm
- odmiana C  przeznaczona do mocowania do ściany

Stojak do podłoża może być mocowany za pomocą kołków rozprężnych M 10 lub spawany do istniejących elementów na obiekcie. Jako elementy nośne do mocowania aparatury lub płyt montażowych stosuje się kształtownik wykonany jako ceownik perforowany 42 x 45 x 42 x 3 i uchwyty kształtownika. długość kształtownika (300 - 2000 mm) i ilość sztuk podaje zamawiający. 

 


Rysunek pokazuje wykorzystanie stojaka jako konstrukcji pojedynczej wolnostojącej do mocowania
pojedynczych aparatów pomiarowych wraz z towarzyszącym osprzętem.

 


Rysunek 1. pokazuje możliwość ustawienia ciągu stojaków do mocowania wielu aparatów. Ciąg
może składać się z dowolnej liczby stojaków ustawianych w odległości 1.5 - 2 m w zależności
od ilości, wielkości i masy mocowanych aparatów.

Rysunek 2. pokazuje możliwość ustawienia ciągu stojaków w linii prostej lub linii łamanej (widok
z góry). Zwykle aparaturę l osprzęt mocuje się w płaszczyźnie czołowej konstrukcji, jednak
w koniecznych przypadkach dopuszcza się montaż również w płaszczyźnie tylnej.
Aparaturę mocuje się do stojaka śrubami, podkładkami i nakrętkami M8 - M 10 cynkowanymi,
kadmowanymi lub niklowanymi.

 

 
Nr wyrobu Oznaczenie H [mm] Masa [kg]
357 US - A 1900 12,0
US - B 1200 9,0
US - C mocowany do ściany 7,5