wstecz

dalej 

361

Panel montażowy ZLPP

 

ZASTOSOWANIE l DANE TECHNICZNE

Panel montażowy przeznaczony jest do montażu na nim, na listwach montażowych drobnego osprzętu elektrycznego. Jego konstrukcja daje wiele możliwości funkcjonalnego rozmieszczenia osprzętu. Wykonywany jest jako konstrukcja skręcana z perforowanych kątowników wg karty kat. 364 oraz listew montażowych wg karty kat. 369, Panel umieszczony jest na wysięgnikach będących jednocześnie zawiasami i zamkiem w celu ułatwienia dostępu do tylnej jego części. Posiada zunifikowane wymiary, przez co istnieje możliwość budowy dowolnej konfiguracji i ewentualnej wymiany  dostosowane do wymiarów pól szaf l tablic. Ilość i rodzaj listów montażowych ustala projektant, kierując się typem l Ilością osprzętu elektrycznego Jaki ma być montowany na panelu. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa lub kadmowa.

 

 

 

 

 

Sposób oznaczenia :