wstecz

dalej 

367

Kołnierze do rur - z szyjką i płaskie KR

 

ZASTOSOWANIE I DANE TECHNICZNE

Kołnierze służą do łączenia ze sobą odcinków rurociągów. Za pomocą kołnierzy zabudowuje się również w rurociągu zwężki pomiarowe służące do pomiaru natężenia przepływu czynnika przepływającego rurociągiem. Kołnierze wykonuje się ze stali StOS - St3S dla średnic nominalnych rurociągów DN = 10-400 mm i ciśnień nominalnych Pnom= 0-6. 1. 1-6, 2.5, 4, 2, 5 111 MPa zgodnie z normą PN-ISO 7005-1:1996. Kołnierze do przyspawania wykonuje się jako: 
- okrągłe z szyjką
- okrągłe płaskie
- okrągłe płaskie z przylgą
Poniższe rysunki przedstawiają postać geometryczną wykonywanych kołnierzy a wartości średnic i grubości zawarte są w normie PN-ISO 7005-1:1996.

 

 

Orientacyjne masy kołnierzy dla ciśnienia nominalnego Pnom - 0.6 MPa.

Nr wyrobu Średnica nominalna  DN Masa [kg/szt.]
Rodzaj kołnierza 
okrągły z szyjką okrągły płaski okrągły z przylgą
367 50 1,35 1,14 ~1,36
65 1,68 1,39 ~1,65
80 2,71 2,14 ~2,70
100 3,30 2,5 ~3,23
125 4,49 3,43 ~4,48
150 5,18 4,37 ~5,28
200 9,31 5,93 ~7,93
250 10,88 7,83 ~10,80
300 14,10 10,10 ~14,60
350 18,85 14,70 ~16,10
400 22,03 17,70 ~18,20