wstecz

dalej 

378

Naczynie odpowietrzające (odwadniające) NCO

 

ZASTOSOWANIE

Naczynie odpowietrzające (odwadniające) może być stosowane w układach pomiarowych przepływomierzy lub poziomowskazów do:
- odpowietrzania układów pomiarowych w przypadku pomiaru natężenia przepływu par i
cieczy, gdy miernik przepływomierza jest umieszczony powyżej zwężki pomiarowej.
- odwadniania układów pomiarowych w przypadku pomiaru natężenia przepływu gazów,
gdy miernik przepływomierza jest umieszczony poniżej zwężki pomiarowej.
- gromadzenia i usuwania osadu w przypadku pomiaru poziomu w zbiornikach. 

BUDOWA
Naczynie składa się ze zbiornika i zaworu zaporowego. Króćce przyłączeniowe naczynia i zaworu pozwalają na przyspawanie rur impulsowych o średnicy zew. 12 mm. Naczynie wykonane jest ze stali gat.20. Wykonanie z innego gatunku materiału należy wcześniej uzgodnić z producentem. 

DANE TECHNICZNE :
Najwyższa temp. robocza - 200 C
Objętość - 750 cm3
Ciśnienie nominalne P nom. - 4 MPa
Temp. przepływ, czynnika - do 200 C
masa - 4.4 kg

 

 

1. Zbiornik
2. Nakrętka Dz 12 M 16x1.5
3. Końcówka kulista Dz 12
4. Zawór kompletny
5. Tabliczka znamionowa