wstecz

dalej 

500

Złącza rurowe

 

ZASTOSOWANIE I DANE TECHNICZNE

Niniejszy katalog zawiera złącza rurowe równoprzelotowe i redukcyjne stosowane w pracach instalacyjno- montażowych. Złącza wykonywane są w 3 odmianach:
- odmiana A - służy do łączenia rur miedzianych w instalacjach o ciśnieniu do 1,6 MPa i temp. do 180°C. Elementem uszczelniającym jest pierścień zacinający wykonany w oparciu o PN-65/M-73137.

- odmiana A-p - służy do łączenia rur polietylenowych w instalacjach do 0.6 MPa i temp. do 60°C. Elementem uszczelniającym jest pierścień zacinający (jak w odmianie A) i tulejka usztywniająca.
- odmiana B - służy do łączenia rur stalowych w instalacjach o ciśnieniu do 16 MPa i temp. do 300°C. Elementem uszczelniającym jest końcówka kulista wykonana w oparciu o PN-65/M-73138.

Podstawowym wymiarem charakteryzującym wielkość złącz jest średnica zewnętrzna łączonych rur "Dz". Dobierając elementy złącza tej samej wielkości (korpus, nakrętka, pierścień zacinający, końcówka kulista, tulejka usztywniająca) np. Dz= 6 otrzyma się kompletne złącze rurowe. Pomimo, że katalog zawiera tabele złącz dla średnic Dz= 5-22 dla każdego typu złącz przyjęto tzw. typowe wykonania: 
- dla rur miedzianych Dz=6-12mm- złącza wykonuje się z mosiądzu M58-63
- dla rur polietylenowych Dz= 6-10 mm - złącza wykonuje się z mosiądzu M58-63
- dla rur stalowych Dz= 10-22 mm - złącza wykonuje się ze stali St3S, powierzchnia oksydowana

Wykonanie złącz poza tym podziałem jest możliwe po uzgodnieniu z producentem. Katalog zawiera również: 
- złącza redukcyjne umożliwiające połączenie rur o różnych średnicach
- złącza grodziowe umożliwiające przeprowadzenie rury przez ścianę (o grubości 30 mm) np. ocieplanej szafki przetwornikowej
- trójniki i czwórniki

Odpowiednio dobierając korpus i elementy wyposażenia możliwe jest zestawienie wielu innych kombinacji połączeń, które w tym katalogu celowo pominięto ze względu na ich dużą różnorodność.

 


SPOSÓB ZAMAWIANIA:
Zamawiający winien w zamówieniu podać pełną nazwę, typ. odmianę. Średnicę łączonych
rur, kod cyfrowy i ilość sztuk.
Przykład: złącze rurowe jednostronne do rur miedzianych ZRJ-A-6- 501-106 szt.100,
tzn. złącze do rur o średnicy zewnętrznej Dz = 6 mm.
Przykład 2: złącze tablicowe do rur polietylenowych ZT-A-p-6 - 505-206 szt.100. tzn.
złącze do rur o średnicy zewnętrznej Dz s 6 mm.
Przykład: złącze tablicowe do rur stalowych ZT-B-10-505-310 szt.100.tzn.
złącze do rur o średnicy zewnętrznej Dz = 10 mm.

Możliwe jest skonfigurowanie złącza do połączenia rury stalowej z miedzianą, rury stalowej
z polietylenową i rury miedzianej z polietylenową. Należy w tym celu odpowiednio opisać
takie złącze, np.:

Przykład 4: 
a) złącze tablicowe do rury miedzianej Dz» 10 mm i rury stalowej Dz=
10mm ZT-A/B-10-505-510
b) złącze tablicowe do rury polietylenowej Dz = 10 mm i rury stalowej Dz =
10mm ZT-A-p/B-10-505-610
c) złącze tablicowe do rury miedzianej Dz = 10 mm i rury polietylenowej Dz =
10mm ZT-A/A-p-10 - 505 - 410