wstecz

dalej 

503

Złącza tablicowe ZTS

 

ZASTOSOWANIE l DANE TECHNICZNE

Złącza rurowe stosowane są do łączenia rur w pracach instalacyjno-montażowych.
Złącza tablicowe ZTS łączą ze sobą rurę miedzianą lub stalową (od strony króćca korpusu) z rurą miedzianą, polietylenową lub stalową (od strony nakrętki) - o jednakowych średnicach. Stosowane są do łączenia rur w miejscu ich przejścia przez ścianę szafy, tablicy lub innej konstrukcji wykonanej z blachy. W zależności od materiału rury przyłączanej od strony nakrętki złącza wykonywane są w 3 odmianach:
- odmiana "A" - dla rur miedzianych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M58-63. Elementem uszczelniającym jest pierścień zacinający wykonany w oparciu onormęPN-65/M-73137. (rys.1)
- odmiana "A-p" - dla rur polietylenowych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M58-63. Elementem uszczelniającym jest pierścień zacinający wykonany w oparciu o normę PN-65/M-73137 (jak w odmianie "A") i tulejka usztywniająca.(rys.2)
- odmiana "B" - do rur stalowych. Złącze wykonane jest ze stali St3S. Elementem uszczelniającym jest końcówka kulista wykonana w oparciu o PN-65/M-73138. (rys.3)

W skład złącza wchodzą: korpus, nakrętka, przeciwnakrętka, podkładka oraz pierścień zacinający lub pierścień zacinający i tulejka usztywniająca względnie końcówka kulista (w zależności od materiału rury przyłączanej od strony nakrętki). Wielkość złącza określa średnica zewnętrzna łączonych rur Dz. Złącza wykonuje się dla średnic Dz = 5 - 22 mm z tym, że dla każdego typu złącz przyjęto tzw. typowe wykonania:
- dla rur miedzianych Dz = 6-12 mm
- dla rur polietylenowych Dz = 6 -10 mm
- dla rur stalowych Dz = 10-22 mm
Wykonanie złącz poza tym podziałem Jest możliwe po uzgodnieniu z producentom.

 

 

 
Nr wyrobu Typ Dz [mm] Dn [mm] Do* [mm] L [mm]
rys. 1,2 Masa [kg] rys. 3 Masa [kg]
503 ZTS 5 3 9 53 0,08 78  
6 4 11 57 0,09 82  
8 5 13 57 0,10 82  
10 7 17 64 0,11 89 0,12
12 9 19 70 0,12 95 0,13
14 10 21 72   97 0,14
16 12 23 74   99 0,15
18 14 28 83   108 0,17
22 17 31 85   110 0,18

*Do-średnica otworu przejścia

 

 

Sposób oznaczenia :