wstecz

dalej 

504

Złącza tablicowe redukcyjne ZTS-r

 

ZASTOSOWANIE I DANE TECHNICZNE

Złącza rurowe stosowane są do łączenia rur w pracach Instalacyjno-montażowych. 
Złącza tablicowe redukcyjne ZTS-r łączą ze sobą rurę miedzianą lub stalową (od strony króćca korpusu) z rurą miedzianą, polietylenową lub stalową (od strony nakrętki) - o różnych średnicach. Stosowane są do łączenia rur w miejscu ich przejścia przez ścianę szafy, tablicy lub innej konstrukcji wykonanej z blachy. W zależności od materiału rury przyłączanej od strony nakrętki złącza wykonywane są w 3 odmianach:
- odmiana "A" - dla rur miedzianych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M58-63. Elementem uszczelniającym jest pierścień zacinający wykonany w opardu onormęPN-65/M-73137. (rys.1)
- odmiana "A-p" - dla rur polietylenowych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M58-63. Elementem uszczelniającym jest pierścień zacinający wykonany w oparciu o normę PN-65/M-73137 (jak "A") i tulejka usztywniająca, (rys.2) 
- odmiana "B" - do rur stalowych. Złącze wykonane jest ze stali St3S. Elementem uszczelniającym jest końcówka kulista wykonana w oparciu o PN-65/M-73138. (rys.3)

W skład złącza wchodzą: korpus, nakrętka, przeciwnakrętka, podkładka oraz pierścień zacinający lub pierścień zacinający i tulejka usztywniająca względnie końcówka kulista (w zależności od materiału rury przyłączanej od strony nakrętki). 

Wielkość złącza określa średnica zewnętrzna łączonych rur Dz. Złącza wykonuje się dla średnic Dz = 5 - 22 mm z tym, że dla każdego typu złącz przyjęto tzw. typowe wykonania: 
- dla rur miedzianych Dz= 6 -12 mm
- dla rur polietylenowych Dz= 6 - 10 mm
- dla rur stalowych Dz= 10-16 mm
Wykonanie złącz poza tym podziałem Jest możliwe po uzgodnieniu z producentem.

 

 

 
Nr wyrobu Typ D1z [mm] Dz [mm] Do* [mm] L [mm]
rys.1,2 Masa [kg] rys.3  Masa [kg]
504 ZTS-r 10 6
8
12
11
13
19
58
59
66
0,11
0,12
0,13
83
84
91


0,14
12 6
8
10
11
13
17
62
63
68
0,11
0,12
0,13
87
88
93


0,15
14 6
8
10
12
11
13
17
19
64
65
70
72
0,12
0,13
0,14
0,15
89
90
95
97


0,16
0,17
16 6
8
10
12
14
11
13
17
19
21
65
66
71
73
75
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
90
91
96
98
100


0,17
0,18
0,20
 

 

Sposób oznaczenia :