wstecz

dalej 

505

Złącza tablicowe -ZT

 

ZASTOSOWANIE l DANE TECHNICZNE

Złącza rurowe stosowane są do łączenia rur w pracach instalacyjno-montażowych.
Złącza tablicowe ZT łączą ze sobą rury miedziane, polietylenowe i stalowe o jednakowych średnicach - w dowolnej konfiguracji. Stosowane są do łączenia rur w miejscu ich przejścia przez ścianę szafy, tablicy lub innej konstrukcji wykonanej z blachy. W zależności od materiału łączonych rur złącza wykonywane są w 6 odmianach: 
- odmiana "A" - do łączenia rur miedzianych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M58-63. Elementami uszczelniającymi są pierścienie zacinające wykonane w oparciu o normę PN-65/M-73137. (rys.1)
- odmiana "A-p" - do łączenia rur polietylenowych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M58-63. Elementami uszczelniającymi są pierścienie zacinające wykonane w oparciu o normę PN-65/M-73137 (jak w odmianie "A") l tulejki usztywniające, (rys.2)
- odmiana "B" - do łączenia rur stalowych. Złącze wykonane jest ze stali St3S. Elementami uszczelniającymi są końcówki kuliste wykonane w oparciu onormęPN-65/M-73138. (rys.3)
- odmiana "A/A-p" - do łączenia rury miedzianej z polietylenową. Złącze wykonane jest z mosiądzu M 58-63. Elementami uszczelniającymi są: pierścień zacinający dla rury miedzianej oraz pierścień zacinający i tulejka usztywniająca dla rury polietylenowej, (rys.1 lub rys.2)
- odmiana "A/B" - do łączenia rury miedzianej ze stalową. Złącze wykonane jest ze stali St3S. Elementami uszczelniającymi są: pierścień zacinający dla rury miedzianej i końcówka kulista dla rury stalowej, (rys.3)
- odmiana "A-p/B" - do łączenia rury polietylenowej ze stalową. Złącze wykonane jest ze stali St3S. Elementami uszczelniającymi są: pierścień zacinający i tulejka usztywniająca dla rury polietylenowej oraz końcówka kulista dla rury stalowej, (rys.3)

W skład złącza wchodzą: korpus, nakrętki, przeciwnakrętka, podkładka oraz pierścienie zacinające lub pierścienie zacinające i tulejki usztywniające względnie końcówki kuliste w zależności od materiału przyłączanych rur. Wielkość złącza określa średnica zewnętrzna łączonych rur Dz. Złącza wykonuje się dla średnic Dz = 5- 22 mm z tym. że dla każdego typu złącz przyjęto tzw. typowe wykonania:
- dla rur miedzianych Dz= 6-12 mm
- dla rur polietylenowych Dz= 6-10 mm 
- dla rur stalowych Dz= 10-22 mm
Wykonanie złącz poza tym podziałem jest możliwe po uzgodnieniu z producentem.

 

 

 
Nr wyrobu Typ Dz [mm] Dn [mm] Do* [mm] L [mm]
rys. 1,2 Masa [kg] rys. 3 Masa [kg]
505 ZT 5 3 9 46 0,12 96  
6 4 11 54 0,13 104  
8 5 13 57 0,17 107  
10 7 17 63 0,19 113 0,19
12 9 19 65 0,21 115 0,21
14 10 21 67   117 0,22
16 12 23 67   117 0,23
18 14 28 77   127 0,27
22 17 31 80   130 0,30
 *Do-średnica otworu przejścia