wstecz

dalej 

506

Złącza tablicowe redukcyjne ZT-r

 

ZASTOSOWANIE l DANE TECHNICZNE

Złącza rurowe stosowane są do łączenia rur w pracach instalacyjno-montażowych.
Złącza tablicowe redukcyjne ZT-r łączą ze sobą rury miedziane, polietylenowe i stalowe o różnych Średnicach - w dowolnej konfiguracji. Stosowane są do łączenia rur w miejscu ich przejścia przez ścianę szafy, tablicy lub innej konstrukcji wykonanej z blachy. W zależności od materiału łączonych rur złącza wykonywane są w 6 odmianach:
- odmiana "A" - do łączenia rur miedzianych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M58-63. Elementami uszczelniającymi są pierścienie zacinające wykonane w oparciu o normę PN-65/M-73137. (rys.1)
- odmiana "A-p" - do łączenia rur polietylenowych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M58-63. Elementami uszczelniającymi są pierścienie zacinające wykonane w oparciu o normę PN-65/M-73137 (jak w odmianie "A") i tulejki usztywniające, (rys.2)
- odmiana "B" - do łączenia rur stalowych. Złącze wykonane jest ze stali 8(38. Elementami uszczelniającymi są końcówki kuliste wykonane w oparciu O normę PN-65/M-73138. (rys.3)
- odmiana "A/A-p" -do łączenia rury miedzianej z polietylenową. Złącze wykonane jest z mosiądzu M58-63 . Elementami uszczelniającymi są: pierścień zacinający dla rury miedzianej oraz pierścień zacinający i tulejka usztywniająca dla rury polietylenowej, (rys.1 lub rys.2)
- Odmiana "A/B" - do łączenia rury miedzianej ze stalową. Złącze wykonane jest ze stall 8t38. Elementami uszczelniającymi są: pierścień zacinający dla rury miedzianej i końcówka kulista dla rury stalowej, (rys.3) 
- odmiana "A-p/B" -do łączenia rury polietylenowej ze stalową. Złącze wykonane jest ze stali 8t38. Elementami uszczelniającymi są: pierścień zacinający i tulejka usztywniająca dla rury polietylenowej i końcówka kulista dla rury stalowej. (rys.3)

W skład złącza wchodzą: korpus, nakrętki, przeciwnakrętka, podkładka oraz pierścienie zacinające lub pierścienie zacinające i tulejki usztywniające względnie końcówki kuliste w zależności od materiału przyłączanych rur. Wielkość złącza określa średnica zewnętrzna łączonych rur Dz. Złącza wykonuje się dla średnic Dz = 5 - 22 mm z tym. że dla każdego typu złącz przyjęto tzw. typowe wykonania:
- dla rur miedzianych Dz= 6-12 mm
- dla rur polietylenowych Dz= 6-10 mm
- dla rur stalowych Dz= 10-14 mm
Wykonanie złącz poza tym podziałem jest możliwe po uzgodnieniu z producentem.

 

 

 

 

 
Nr wyrobu Typ D1z [mm] Dz [mm] Do* [mm] L [mm]
rys.1,2 Masa [kg] rys.3  Masa [kg]
506 ZT-r 6 8 13 56 0,13 81  
6
8
10 17 61
62
0,15
0,16
86
87
 
6
8
10
12 19 63
64
65
0,16
0,18
0,19
88
89
90


0,21
6
8
10
12
14 21 66
66
67
67


0,17
0,19
91
91
92
92


0,22
0,24
 *Do-średnica otworu przejścia
 

 

Sposób oznaczenia :