wstecz

dalej 

507

Złącza grodziowe ZG

 

ZASTOSOWANIE l DANE TECHNICZNE

Złącza rurowe stosowane są do łączenia rur w pracach instalacyjno-montażowych.
Złącza grodziowe ZG łączą ze sobą rury miedziane, polietylenowe i stalowe o jednakowych średnicach - w dowolnej konfiguracji. Umożliwiają przeprowadzenie rury przez ścianę (o grubości 30 mm) np. ocieplanej szafki przetwornikowej. W zależności od materiału łączonych rur złącza wykonywane są w 6 odmianach:
- odmiana "A" - do łączenia rur miedzianych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M58-63. Elementami uszczelniającymi są pierścienie zacinające wykonane w oparciu o normę PN-65/M-73137. (rys.1)
- odmiana "A-p" - do łączenia rur polietylenowych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M58-63. Elementami uszczelniającymi są pierścienie zacinające wykonane w oparciu o normę PN-65/M-73137 (jak w "A") i tulejki usztywniające, (rys.2)
- odmiana "B" - do łączenia rur stalowych. Złącze wykonane jest ze stali 8138. Elementami uszczelniającymi są końcówki kuliste wykonane w oparciu O normę PN-65/M-73138. (rys.3)
- odmiana "A/A-p" -do łączenia rury miedzianej z polietylenową. Złącze wykonane jest z mosiądzu M58-63. Elementami uszczelniającymi są: pierścień zacinający dla rury miedzianej oraz pierścień zacinający i tulejka usztywniająca dla rury polietylenowej, (rys.1 lub rys.2)
- odmiana "A/B" - do łączenia rury miedzianej ze stalową. Złącze wykonane jest ze stali 8t38. Elementami uszczelniającymi są: pierścień zacinający dla rury miedzianej i końcówka kulista dla rury stalowej, (rys.3) 
- odmiana "A-p/B" -do łączenia rury polietylenowej ze stalową. Złącze wykonane jest ze stali 8t38. Elementami uszczelniającymi są: pierścień zacinający i tulejka usztywniająca dla rury polietylenowej i końcówka kulista dla rury stalowej, (rys.3) 

W skład złącza wchodzą: korpus, nakrętki, przeciwnakrętka, podkładka oraz pierścienie zacinające lub pierścienie zacinające i tulejki usztywniające względnie końcówki kuliste w zależności od materiału przyłączanych rur. Wielkość złącza określa średnica zewnętrzna łączonych rur Dz. Złącza wykonuje się dla średnic Dz = 5 -r 22 mm z tym, że dla każdego typu złącz przyjęto tzw. typowe wykonania:
- dla rur miedzianych Dz= 6-12 mm
- dla rur polietylenowych Dz= 6-10 mm
- dla rur stalowych Dz= 10-22 mm
Wykonanie złącz poza tym podziałem jest możliwe po uzgodnieniu z producentem.

 

 

 

 
Nr wyrobu Typ Dz [mm] Dn [mm] Do* [mm] L [mm]
rys. 1,2 Masa [kg] rys. 3 Masa [kg]
507 ZG 5 3 9 80 0,16 130  
6 4 11 85 0,18 135  
8 5 13 88 0,19 138  
10 7 17 91 0,22 141 0,20
12 9 19 93 0,25 143 0,22
14 10 21 95   145 0,24
16 12 23 95   145 0,25
18 14 28 101   151 0,28
22 17 31 101   151 0,33
 *Do-średnica otworu przejścia
 

 

Sposób oznaczenia :