wstecz

dalej 

508

Złącza grodziowe redukcyjne ZG - r

 

ZASTOSOWANIE l DANE TECHNICZNE

Złącza rurowe stosowane są do łączenia rur w pracach instalacyjno-montażowych.
Złącza grodziowe redukcyjne ZG-r łączą ze sobą rury miedziane, polietylenowe i stalowe o różnych średnicach - w dowolnej konfiguracji. Umożliwiają przeprowadzenie rur przez ścianę (o grubości 30 mm) np. ocieplanej szafki przetwornikowej. W zależności od materiału łączonych rur złącza wykonywane są w 6 odmianach:
- odmiana "A" - do łączenia rur miedzianych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M58-63. Elementami uszczelniającymi są pierścienie zacinające wykonane w oparciu o normę PN-65/M-73137. (rys.1)
- odmiana "A-p" - do łączenia rur polietylenowych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M58-63. Elementami uszczelniającymi są pierścienie zacinające w oparciu o normę PN-65/M-73137 (jak w odmianie "A") i tulejki usztywniające, (rys.2)
- odmiana "B" - do łączenia rur stalowych. Złącze wykonane jest ze stali St3S. Elementami uszczelniającymi są końcówki kuliste wykonane w opardu o normę PN-65/M-73138. (rys.3)
- odmiana "A/A-p" - do łączenia rury miedzianej z polietylenową. Złącze wykonane jest z mosiądzu M 58-63. Elementami uszczelniającymi są: pierścień zacinający dla rury miedzianej oraz pierścień zacinający i tulejka usztywniająca dla rury polietylenowej, (rys.1 i rys.2)
- odmiana "A/B" - do łączenia rury miedzianej ze stalową. Złącze wykonane jest ze stali 8133. Elementami uszczelniającymi są: pierścień zacinający dla rury miedzianej i końcówka kulista dla rury stalowej, (rys.3)
- odmiana "A-p/B" - do łączenia rury polietylenowej ze stalową. Złącze wykonane jest ze stali St3S. Elementami uszczelniającymi są: pierścień zacinający i tulejka usztywniająca dla rury polietylenowej i końcówka kulista dla rury stalowej.

W skład złącza wchodzą: korpus, nakrętki, przeciwnakrętka, podkładka oraz pierścienie zacinające lub pierścienie zacinające i tulejki usztywniające względnie końcówki kuliste w zależności od materiału przyłączanych rur. Wielkość złącza określa średnica zewnętrzna łączonych rur Dz. Złącza wykonuje się dla średnic Dz = 5 - 22 mm z tym, że dla każdego typu złącz przyjęto tzw. typowe wykonania:
- dla rur miedzianych Dz= 6 -r 12 mm
- dla rur polietylenowych Dz= 6 -r 10 mm
- dla rur stalowych Dz= 10 -r 14 mm
Wykonanie złącz poza tym podziałem jest możliwe po uzgodnieniu z producentem.


 

 
Nr wyrobu Typ D1z [mm] Dz [mm] Do* [mm] L [mm]
rys.1,2 Masa [kg] rys.3  Masa [kg]
508 ZT-r 6 8 13 87 0,11 137  
6
8
10 17 89
90
0,13
0,15
139
140
 
6
8
10
12 19 91
92
93
0,17
0,18
0,19
141
142
143


0,21
6
8
10
12
14 21 94
95
96
97
0,18
0,19
0,20
0,21
144
145
146
147


0,23
0,25
*Do-średnica otworu przejścia
 

 

Sposób oznaczenia :