wstecz

dalej 

509

 Złącza rurowe dwustronne ZRD

 

ZASTOSOWANIE l DANE TECHNICZNE

Złącza rurowe stosowane są do łączenia rur w pracach instalacyjno-montażowych.
Złącza rurowe dwustronne ZRD łączą ze sobą rury miedziane, polietylenowe i stalowe o jednakowych średnicach - w dowolnej konfiguracji. W zależności od materiału łączonych rur złącza wykonywane są w 6 odmianach:
- odmiana "A" - do łączenia rur miedzianych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M 58-63. Elementami uszczelniającymi są pierścienie zacinające wykonane w oparciu o normę PN-65/M-73137. (rys.1)
- odmiana "A-p" - do łączenia rur polietylenowych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M 58-63. Elementami uszczelniającymi są pierścienie zacinające wykonane w oparciu o normę PN-65/M-73137 (jak w odmianie "A") i tulejki usztywniające, (rys.2)
-odmiana "B" - do łączenia rur stalowych. Złącze wykonane jest ze stali St3S. Elementami uszczelniającymi są końcówki kuliste wykonane w oparciu o normę PN-65/M-73138. (rys.3)
- odmiana "A/A-p"- do łączenia rury miedzianej z polietylenową. Złącze wykonane jest z mosiądzu M 58-63. Elementami uszczelniającymi są: pierścień zacinający dla rury miedzianej oraz pierścień zacinający i tulejka usztywniająca dla rury polietylenowej, (rys.1 i rys.2)
- odmiana "A/B" - do łączenia rury miedzianej ze stalową. Złącze wykonane jest ze stali St3S. Elementami uszczelniającymi są: pierścień zacinający dla rury miedzianej i końcówka kulista dla rury stalowej, (rys.3)
- odmiana "A-p/B" - do łączenia rury polietylenowej ze stalową. Złącze wykonane jest ze stali St3S. Elementami uszczelniającymi są: pierścień zacinający i tulejka usztywniająca dla rury polietylenowej i końcówka kulista dla rury stalowej, (rys.3)

W skład złącza wchodzą: korpus, nakrętki oraz pierścienie zacinające lub pierścienie zacinające i tulejki usztywniające względnie końcówki kuliste w zależności od materiału przyłączanych rur. Wielkość złącza określa średnica zewnętrzna łączonych rur Dz. Złącza wykonuje się dla średnic Dz = 5 - 22 mm z tym, że dla każdego typu złącz przyjęto tzw. typowe wykonania: 
- dla rur miedzianych Dz= 6-12 mm
- dla rur polietylenowych Dz= 6-10 mm
- dla rur stalowych Dz= 10-22 mm
Wykonanie złącz poza tym podziałem jest możliwe po uzgodnieniu z producentem.

 

 

 
Nr wyrobu Typ Dz [mm] Dn [mm] L [mm]
rys. 1,2 Masa [kg] rys. 3 Masa [kg]
509 ZRD 5 3 33 0,09 83  
6 4 44 0,12 94  
8 5 44 0,14 94  
10 7 48 0,14 98 0,15
12 9 50 0,16 100 0,16
14 10 51   101 0,18
16 12 52   102 0,20
18 14 60   110 0,22
22 17 60   110 0,25
 

 

Sposób oznaczenia :