wstecz

dalej 

510

Złącza rurowe dwustronne redukcyjne ZRD - r

 

ZASTOSOWANIE l DANE TECHNICZNE

Złącza rurowe stosowane są do łączenia rur w pracach instalacyjno-montażowych.
Złącza rurowe dwustronne redukcyjne ZRD-r łączą ze sobą rury miedziane, polietylenowe i stalowe o różnych średnicach - w dowolnej konfiguracji. W zależności od materiału łączonych rur złącza wykonywane są w 6 odmianach:
- odmiana "A" - do łączenia rur miedzianych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M 58-63. Elementami uszczelniającymi są pierścienie zacinające wykonane w oparciu o normę PN-65/M-73137. (rys.1)
- odmiana "A-p" do łączenia rur polietylenowych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M 58-63. Elementami uszczelniającymi są pierścienie zacinające wykonane w oparciu o normę PN-65/M-73137 (jak w odmianie "A") i tulejki usztywniające, (rys.2)
- odmiana "B" - do łączenia rur stalowych. Złącze wykonane jest ze stali St3S. Elementami uszczelniającymi są końcówki kuliste wykonane w oparciu o normę PN-65/M-73138. (rys.3)
- odmiana "A/A-p" - do łączenia rury miedzianej z polietylenową. Złącze wykonane jest z mosiądzu M 58-63 . Elementami uszczelniającymi są: pierścień zacinający dla rury miedzianej oraz pierścień zacinający i tulejka usztywniająca dla rury polietylenowej, (rys.1 i rys.2) 
- odmiana "A/B" - do łączenia rury miedzianej ze stalową. Złącze wykonane jest ze stali St3S. Elementami uszczelniającymi są: pierścień zacinający dla rury miedzianej i końcówka kulista dla rury stalowej, (rys.3)
- odmiana "A-p/B" - do łączenia rury polietylenowej ze stalową. Złącze wykonane jest ze stali St3S. Elementami uszczelniającymi są: pierścień zacinający i tulejka usztywniająca dla rury polietylenowej i końcówka kulista dla rury stalowej, (rys.3)

W skład złącza wchodzą: korpus, nakrętki, pieścienie zacinające lub pierścienie zacinające i tulejki usztywniające względnie końcówki kuliste w zależności od materiału przyłączanych rur. Wielkość złącza określa Średnica zewnętrzna łączonych rur Dz. Złącza wykonuje się dla średnic Dz = 5 - 22 mm z tym. że dla każdego typu złącz przyjęto tzw. typowe wykonania: 
- dla rur miedzianych Dz= 6-12 mm
- dla rur polietylenowych Dz= 6-10 mm
- dla rur stalowych Dz= 10-14 mm
Wykonanie złącz poza tym podziałem jest możliwe po uzgodnieniu z producentem. 

 

 

 

 

 
Nr wyrobu Typ D1z [mm] Dz [mm] L [mm]
rys.1,2 Masa [kg] rys.3  Masa [kg]
510 ZRD-r 6 8
10
12
14
43
46
48
50
0,13
0,14
0,15

93
96
98
 

8
10
12
14
45
47
47
0,15
0,16
95
97
97
 
10 12
14
48
48
  98
98
0,16
0,17
12 14 49   99 0,19
 

 

Sposób oznaczenia :