wstecz

dalej 

511

Złącza rurowe końcowe ZRK

 

ZASTOSOWANIE I DANE TECHNICZNE

Złącza rurowe stosowane są do łączenia rur w pracach instalacyjno-montażowych.
Złącza rurowe końcowe ZRK stosowane są do przyłączania rur miedzianych, polietylenowych lub stalowych do aparatury i urządzeń występujących w instalacjach akp i a. W tym celu na korpusie złącza nacięty jest odpowiedni gwint. W zależności od materiału przyłączanej rury złącza wykonywane są w 3 odmianach:
- odmiana "A" - dla rur miedzianych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M58-63. Elementem uszczelniającym jest pierścień zacinający wykonany w oparciu o normę PN-65/M-73137. (rys.1)
- odmiana "A-p" - dla rur polietylenowych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M 58-63. Elementem uszczelniającym jest pierścień zacinający wykonany w oparciu o normę PN-65/M-73137 (jak w odmianie "A") i tulejka usztywniająca, (rys.2)
- odmiana "B" - do rur stalowych. Złącze wykonane jest ze stali St3S. Elementem uszczelniającym jest końcówka kulista wykonana w oparciu o PN-65/M- 73138. (rys.3)

W skład złącza wchodzą: korpus, nakrętka oraz pierścień zacinający lub pierścień zacinający i tulejka usztywniająca względnie końcówka kulista (w zależności od materiału przyłączanej rury). Wielkość złącza określa średnica zewnętrzna przyłączanej rury Dz i gwint korpusu. Złącza wykonuje się dla średnic Dz s 6 - 14 mm z tym, że dla każdego typu złącz przyjęto tzw. typowe wykonania:
- dla rur miedzianych Dz= 6-12 mm
- dla rur polietylenowych Dz= 6-10 mm
- dla rur stalowych Dz= 10-14 mm
Wykonanie złącz poza tym podziałem jest możliwe po uzgodnieniu z producentem.

 

 

 

 

 
Nr wyrobu Typ Dz [mm] d L [mm]
rys.1,2 Masa [kg] rys.3  Masa [kg]
511 ZRK 6
8
10
12
14
M 10x1 36
37
40
42
0,07
0,08
0,09
0,10


65
67
69


0,09
0,10
0,11
6
8
10
12
14
M 12x1 36
37
40
42
0,08
0,08
0,10
0,12


65
67
69


0,10
0,11
0,12
6
8
10
12
14
M 14x1,5 37
38
42
43
0,08
0,09
0,10
0,12


68
69
70


0,11
0,12
0,13
 

 

Sposób oznaczenia :