wstecz

dalej 

512

Złącza końcowe Briggsa ZB

 

ZASTOSOWANIE l DANE TECHNICZE

Złącza rurowe stosowane są do łączenia rur w pracach instalacyjno-montażowych.
Złącza końcowe Briggsa ZB stosowane są do przyłączania rur miedzianych, polietylenowych lub stalowych do aparatury i urządzeń występujących w instalacjach akp i a. W tym celu na korpusie złącza nacięty jest odpowiedni gwint. W zależności od materiału przyłączanej rury złącza wykonywane są w 3 odmianach:
- odmiana "A" - dla rur miedzianych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M 58-63. Elementem uszczelniającym jest pierścień zacinający wykonany w oparciu o normę PN-65/M-73137. (rys.1)
- odmiana "A-p" - dla rur polietylenowych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M 58-63. Elementem uszczelniającym jest pierścień zacinający wykonany w oparciu o normę PN-65/M-73137 (jak w odmianie "A") i tulejka usztywniająca, (rys.2) 
- odmiana "B" - do rur stalowych. Złącze wykonane jest ze stali 8138. Elementem uszczelniającym jest końcówka kulista wykonana w oparciu o PN-65/M-73138. (rys.3)

W skład złącza wchodzą: korpus, nakrętka oraz pierścień zacinający lub pierścień zacinający i tulejka usztywniająca względnie końcówka kulista (w zależności od materiału przyłączanej rury). Wielkość złącza określa średnica zewnętrzna przyłączanej rury Dz i gwint korusu. Złącza wykonuje się dla średnic Dz = 6 - 14 mm z tym, że dla każdego typu złącz przyjęto tzw. typowe wykonania:
- dla rur miedzianych Dz= 6-12 mm
- dla rur polietylenowych Dz= 6-10 mm
- dla rur stalowych Dz= 10-14 mm
Wykonanie złącz poza tym podziałem jest możliwe po uzgodnieniu z producentem. Istnieje możliwość wykonania złącza końcowego o dowolnie wykonanym gwincie zgodnie z życzeniem klienta.

 

 

 

 
Nr wyrobu Typ Dz [mm] G L [mm]
rys.1,2 Masa [kg] rys.3  Masa [kg]
512 ZB 6
8
St B 1/8'' 36
37
0,08
0,09
61
61
 
6
8
10
12
St B 1/4'' 38
39
42
46
0,09
0,10
0,11
0,12
63
64
67
71


0,10
0,11
6
8
10
12
14
St B 3/8'' 40
41
44
48
48
0,10
0,11
0,12
0,13
65
66
69
73
73


0,11
0,12
0,13
6
8
10
12
14
St B 1/2'' 42
43
46
50
50
0,12
0,13
0,14
0,15
67
68
71
75
75


0,13
0,14
0,15
 

 

Sposób oznaczenia :