wstecz

dalej 

513

Złącza kolektorowe ZK

 

ZASTOSOWANIE l DANE TECHNICZNE

Złącza rurowe stosowane są do łączenia rur w pracach instalacyjno-montażowych.
Złącza kolektorowe ZK stosowane są do przyłączania rur miedzianych, polietylenowych lub stalowych do kolektorów (mosiężnych lub stalowych) sprężonego powietrza zasilających układy pneumatyki akp i a. W zależności od materiału rury przyłączanej od strony nakrętki złącza wykonywane są w 3 odmianach:
- odmiana "A" - dla rur miedzianych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M 58-63. Elementem uszczelniającym jest pierścień zacinający wykonany w oparciu o normę PN-65/M-73137. (rys.1)
- odmiana "A-p" - dla rur polietylenowych. Złącze wykonane jest z mosiądzu M 58-63. Elementem uszczelniającym jest pierścień zacinający wykonany w oparciu o normę PN-65/M-73137 (jak w odmianie "A") i tulejka usztywniająca, (rys.2) 
- odmiana "B" - do rur stalowych. Złącze wykonane jest ze stali St3S. Elementem uszczelniającym jest końcówka kulista wykonana w oparciu o PN-65/M-73138. (rys.3)

W skład złącza wchodzą: korpus, nakrętka oraz pierścień zacinający lub pierścień zacinający i tulejka usztywniająca względnie końcówka kulista. Wielkość złącza określa średnica zewnętrzna przyłączanej rury Dz. Złącza wykonuje się dla średnic Dz = 5 - 22 mm z tym. że dla każdego typu złącz przyjęto tzw. typowe wykonania:
- dla rur miedzianych Dz= 6-12 mm
- dla rur polietylenowych Dz= 6-10 mm
- dla rur stalowych Dz= 10-22 mm
Wykonanie złącz poza tym podziałem jest możliwe po uzgodnieniu z producentem.

 

 

 

 
Nr wyrobu Typ Dz [mm] Dn [mm] Dk [mm] L [mm]
rys. 1,2 Masa [kg] rys. 3 Masa [kg]
513 ZK 5 3 6 34 0,05 60  
6 4 8 34 0,16 60  
8 5 9 34 0,17 60  
10 7 11 35 0,18 60 0,11
12 9 13 35 0,10 60 0,13
14 10 15     60 0,14
16 12 16     61 0,15
18 14 18     61 0,17
22 17 22     62 0,21
 

 

Sposób oznaczenia :