wstecz

dalej 

707

Złącza grodziowe ZG

 

ZASTOSOWANIE l DANE TECHNICZNE

Złącza grodziowe stosowane są do łączenia rur stalowych o jednakowych średnicach w pracach instalacyjno-montażowych. Umożliwiają przeprowadzenie rury przez ścianę (o grubości 30 mm) np. ocieplanej szafki przetwornikowej. W tym celu stosuje się dodatkowo przepust grodziowy umożliwiający łatwe l skuteczne uszczelnienie miejsca wprowadzenia złącza. Wielkość złącza określa średnica zewnętrzna łączonych rur Dz. Złącza wykonuje się dla średnic Dz = 8 - 23 mm. Złącza wykonywane są ze stali St3S. powierzchnia oksydowana. Elementem uszczelniającym jest uszczelka klingerytowa lub Cu (nr wyrobu 363).
Warunki pracy: ciśnienie - do 8 MPa. temperatura - do 300°C.

 

 

 

 

Nr wyrobu Typ Dz [mm] Dn [mm] Do* [mm] L [mm] Masa [kg]
707 ZG 8 5 13 97 0,18
10 7 17 103 0,19
14 10 21 111 0,24
16 12 23 119 0,26
22 17 31 129 0,34
 *Do - średnica otworu przejścia
 

 

Sposób oznaczenia :