Kontaktować można się z nami poprzez:

 

kom. 048 885 334 433
e-mail entar@elektromeg.pl
osobiście ul. Chemiczna 186
33-101 Tarnów
 

 

powi�ksz