SPIS TREŚCI:

 

SZAFY TABLICE PULPITY   wyroby 200 - 223
OSPRZĘT MONTAŻOWY   wyroby 301 - 378
ZŁĄCZA RUROWE   wyroby 501 - 552
ZŁĄCZA MANOMETRYCZNE  wyroby  613 - 624
ZŁĄCZA RUROWE Z PŁASKA USZCZELKA  wyroby 701 - 709

 

SZAFY TABLICE PULPITY

200

 Szafa pomiarowo-sygnalizacyjna SPS

201

 Tablica pomiarowo-sygnalizacyjna TPS

212

 Skrzynka blaszana S

218

 Szafka sterowników ST

223

 Szafka obiektowa - ocieplana SO

do góry 

 

OSPRZĘT MONTAŻOWY

301

 Rura syfonowa cylindryczna RSC-16

302

 Rura syfonowa cylindryczna RSC-80

303

 Rura syfonowa "U" RSU-16

304

 Rura syfonowa "U" RSU-80

305

 Urządzenie odbiorcze ciągu OCM-A

306

 Urządzenie odbiorcze ciągu OCB-A

307

 Urządzenie do zabudowania termoelementu UTM

308

 Urządzenie do zabudowania termoelementu UTB

309

 Urządzenie do zabudowania termometru oporowego UTOM

310

 Urządzenie do zabudowania termometru oporowego UTOB

311

 Króćce termometryczne otwarte KTO

312

 Zawory iglicowe odcinające Zł

313

 Zawór manometryczny ZM

314

 Oznacznik kablowy OK

315

 Końcówka do zaworu ZOL (ermeto) KE

316

 Końcówka do zaworu ZOL (stożkowa) KS

317

 Skrzynka osłonowa do termometrów oporowych SO-T

318

 Konstrukcja do zabudowy na zbiorniku regulatora poziomu ERD-1/P1 ERD-KZO

319

 Konstrukcja do zabudowy na zbiorniku regulatora poziomu ERD-1/P1 ERD-KZZ

325

 Trasy z koryt kablowych i elementów pomocniczych

326

 Koryto kablowe K

327

 Pokrywy

328

 Czwórnik korytowy CK

329

 Trójnik korytowy TK

330

 Łuki koryt kablowych

331

 Elementy pomocnicze do koryt kablowych

333

 Koryto wzmocnione KWT. KLT

334

 Pokrywa koryta wzmocnionego PKW

335

 Łącznik do koryt wzmocnionych ŁKW

336

 Łuki

340

 Konstrukcja nośna - zestawienie

341

 Pomocnicze elementy konstrukcji nośnych

341/1

 Wspornik L

341/2

 Obejma OB

341/3

 Kotwa K

341/4

 Uchwyt stojaka US

341/5

 Łącznik stojaka ŁS

341/6

 Przekładka P

341/7

 Głowica GS

341/8

 Głowica GP

341/9

 Głowica GW

341/10

 Głowica G2S

341/11

 Kątownik dociskowy KD

341/12

 Kątownik zaciskowy KZ

341/13

 Kątownik zaciskowy KZH

341/14

 Śruba hakowa SH

343

 Stojak S

344

 Wysięgnik W

345

 Wysięgnik ścienny WS

346

 Drabina kablowa D

347

 Trójnik T

348

 Czwórnik C

349/1

 Przewężenie prawe PP

349/2

 Przewężenie lewe   PL

349/3

 Przewężenie krótkie prawe PKP

349/4

 Przewężenie krótkie lewe   PKL

350

 Łuk poziomy ŁH

351

 Segment łuku pionowego SŁW

352/1

 Łącznik prosty ŁP

352/2

 Łącznik redukcyjny ŁR

352/3

 Łącznik pionowy ŁW

353/1

 Docisk drabiny DD

353/2

 Uchwyt drabiny UD

353/3

 Uchwyt mocujący UM

353/4

 Uchwyt uziemienia U

353/5

 Wieszak do drabin WD

357

 Uniwersalny stojak US

358

 Stojak aparaturowy SA

359

 Zespół mocujący ZM

360

 Wspornik pod manometr i kurek manometryczny WMK

361

 Panel montażowy ZLPP

363

 Uszczelki U

364

 Kątownik perforowany KP

365

 Płaskownik perforowany PP

366

 Uchwyty rurowe do przewodów impulsowych UR

367

 Kołnierze do rur - płaskie i z szyjką KR

368

 Wstawki redukcyjne - wersja 1-4 WR

369

 Listwa montażowa LM

370

 Zwężka pomiarowa szczelinowa KA

371

 Zwężka pomiarowa punktowa KB

372

 Zwężka pomiarowa kwadrantowa ZKS

373

 Kryza segmentowa ZSP

374

 Wspornik do konstrukcji (prosty) WKP

375

 Wspornik do konstrukcji (wzmocniony) WKW

376

 Wspornik prosty do muru WP

378  Naczynie odpowietrzające (odwadniające) NCO

do góry 

ZŁĄCZA RUROWE

500

 Złącza rurowe

502

 Złącza rurowe jednostronne redukcyjne ZRJ-r

503

 Złącza tablicowe ZTS

504

 Złącza tablicowe redukcyjne ZTS-r

505

 Złącza tablicowe ZT

506

 Złącza tablicowe redukcyjne ZT-r

507

 Złącza grodziowe ZG

508

 Złącza grodziowe redukcyjne ZG-r

509

 Złącza rurowe dwustronne ZRD

510

 Złącza rurowe dwustronne redukcyjne ZRD-r

511

 Złącza rurowe końcowe ZRK

512

 Złącza końcowe Briggsa ZB

513

 Złącza kolektorowe ZK

550

 Trójniki z gwintem Briggsa TR-B

551

 Trójniki z gwintem metrycznym TR-M

552  Czwórniki z gwintem metrycznym CZ-M

do góry 

 

ZŁĄCZA MANOMETRYCZNE  

613

 Złącze manometryczne Φ13.5/Φ13.5

616

 Złącze manometryczne ze wspornikiem do manometrów Φ16/M20x1.5

617

 Złącze manometryczne ze wspornikiem do zaworów Φ16/M20x1,5

618

 Złącze manometryczne rozłączne 016/M20x1,5

619

 Złącze wkrętne Φ16/StB 1/8" . 1/4" . 1/2"

620

 Złącze manometryczne wkrętne Φ16/M20x1,5

621

 Złącze końcowe Φ16/M20x1,5

622

 Złącze końcowe Φ13.5/M20x1,5

623

 Złącze końcowe Φ16/R 1 /2"

624  Złącze manometryczne M20x1,5/M20x1,5

do góry 

 

ZŁĄCZA RUROWE Z PŁASKA USZCZELKA

701

 Złącza rurowe jednostronne ZRJ

703

 Złącza tablicowe ZTS

705

 Złącza tablicowe ZT

707

 Złącza grodziowe ZG

709

 Złącza rurowe dwustronne ZRD

do góry