wstecz

dalej 

327

Pokrywy

 

POKRYWA KORYTA KABLOWEGO PK

OPIS:
Pokrywa przeznaczona Jest do nakrycia koryta K (nr wyrobu 326). Pokrywy wykonuje się w czterech podstawowych rozmiarach: 40, 80. 120 i 240mm. Na specjalne życzenie istnieje możliwość poszerzenia typoszeregu o pokrywy o innych szerokościach (max.500mm). Pokrywa wyposażona jest w zamki umożliwiające mocowanie jej do koryta. Pokrywę mocuje się do koryta przez obrót haka sprężynującego (zamka pokrywy) o kąt 90° (do oporu).

DŁUGOŚĆ HANDLOWA:
2000mm lub 2500mm

MATERIAŁ:
Pokrywy wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS, blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X. Pokrywy wykonane z blachy 08X lub 10X, są cynkowane po zakończeniu obróbki. W wersji podstawowej pokrywy wykonuje się z blachy o grubości I.OOmm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania pokrywy z blachy o następujących grubościach: 0,55; 0.75,1.50; 2,00mm.

 

 

 

 

Koryto Wymiar [mm] Masa [kg/mb] Ilość haków
S H A B C D E
PK-40 41 10 0,27 0,37 0,5 0,75 1,0 2
PK-80 81 10 0,55 0,75 1,0 1,5 2,0 2
PK-120 121 12 0,66 0,9 1,2 1,8 2,4 4
PK-240 241 12 1,15 1,57 2,1 3,15 4,2 4
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

327                 C              /               P K       -        40

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY         A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

SYMBOL
WYROBU

SZEROKOŚĆ
40
80
120
240


POKRYWA CZWÓRNIKA PCK

OPIS:
Pokrywa przeznaczona jest do nakrycia czwórnika korytowego CK (nr wyrobu 328). Podobnie jak czwórniki, pokrywy wykonuje się w dwóch wersjach: a) standardowe, tzn. o wszystkich bokach równych,. b) mieszane, tzn. na przemian o dwóch bokach szerszych, a dwóch bokach węższych. Na specjalne życzenie istnieje możliwość poszerzenia typoszeregu o pokrywy o innych szerokościach (max. 500mm). Pokrywa wyposażona jest w cztery zamki mocujące ją do czwórnika. Pokrywę mocuje się przez obrót haka sprężynującego (zamka pokrywy) o kąt 90° (do oporu).  MATERIAŁ: Pokrywy wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS, blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X. Pokrywy wykonane z blachy 08X lub 10X, są cynkowane po zakończeniu obróbki. W wersji podstawowej pokrywy wykonuje się z blachy o grubości I.OOmm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania pokrywy z blachy o następujących grubościach: 0.55; 0,75; 1,50;2,00mm.

 

 
Pokrywa Wymiar [mm] Masa [kg/szt]
S S1 K L H A B C D E
PCK-40 41 41 540 540 10 0,54 0,74 0,98 1,46 1,93
PCK-80 81 81 580 580 10 0,74 1,00 1,33 1,98 2,63
PCK-120 121 121 620 620 12 0,95 1,28 1,71 2,55 3,38
PCK-240 241 241 740 740 12 1,65 2,24 2,99 4,46 5,93
PCK-2x80/2x120 81 121 580 620 12 0,86 1,14 1,51 2,26 3,00
PCK-2x120/2x240 121 241 620 740 12 1,27 1,72 2,29 3,42 4,54
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

327                 C           /              PCK       -        40

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY         A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

SYMBOL
WYROBU

SZEROKOŚĆ
40
8O
120
240
2x80/2x120
2x120/2x240


 

 POKRYWA TRÓJNIKA PTK

OPIS:
Pokrywa przeznaczona jest do nakrycia tropika korytowego TK (nr wyrobu 329). Podobnie jak trójniki. pokrywy wykonuje »(e w dwóch wersjach: a) standardowe, tzn. o wszystkich bokach równych, b) mieszane, tzn. na przemian o dwóch bokach szerszych, oraz jednym boku węższym (o jeden przedział w stosunku do boków szerszych). Na specjalne życzenie istnieje możliwość poszerzenia typoszeregu o pokrywy o innych szerokościach (max. 500mm). Pokrywa wyposażona jest w trzy zamki mocujące Ją do trójnika. Pokrywę mocuje się przez obrót haka sprężynującego (zamka pokrywy) o kąt 90° (do oporu). 

MATERIAŁ:
Pokrywy wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS, blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X. Pokrywy wykonane z blachy 08X lub 10X. są cynkowane po zakończeniu obróbki. W wersji podstawowej pokrywy wykonuje się z blachy o grubości 1,00mm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania pokrywy z blachy o następujących grubościach: 0,55; 0.75.1,50; 2.00mm.  

 

 
Pokrywa Wymiar [mm] Masa [kg/szt]
S S1 K L H A B C D E
PTK-40 41 41 291 540 10 0,35 0,47 0,63 0,93 1,23
PTK-80 81 81 331 580 10 0,50 0,68 0,90 1,35 1,78
PTK-120 121 121 371 620 12 0,67 0,91 1,21 1,80 2,39
PTK-240 241 241 491 740 12 1,50 2,04 2,72 4,10 5,40
PTK-2x120/2x80 121 81 371 580 12 0,60 0,82 1,10 1,62 2,15
PTK-2x240/2x120 241 121 491 620 12 1,18 1,61 2,14 3,20 4,20
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

327                 C           /              PTK       -     40

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY         A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

SYMBOL
WYROBU


SZEROKOŚĆ
40
8O
120
240
2x120/80
2x240/120


 

POKRYWA ŁUKU POZIOMEGO PŁH 90

OPIS:
Pokrywa przeznaczona jest do nakrycia łuku poziomego ŁH90 (nr wyrobu 330). Pokrywy wykonuje się w czterech podstawowych rozmiarach. Na specjalne życzenie istnieje możliwość poszerzenia typoszeregu o pokrywy o Innych szerokościach (max. 500mm). Pokrywa w zależności od szerokości łuku wyposażona jest w dwa lub cztery zamki. Pokrywę mocuje się przez obrót haka sprężynującego (zamka pokrywy) o kąt 90° (do oporu).

MATERIAŁ:
Pokrywy wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS, blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X. Pokrywy wykonane z blachy 08X lub 10X. są cynkowane po zakończeniu obróbki. W wersji podstawowej pokrywy wykonuje się z blachy o grubości 1,00 mm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania pokrywy z blachy o następujących grubościach: 0,55; 0,75; 1.50; 2,00mm

 

 

 

Koryto Wymiar [mm] Masa [kg/mb] Ilość haków
S H A B C D E
PŁH90-40 41 10 0,13 0,17 0,23 0,33 0,44 2
PŁH90-60 81 10 0,21 0,28 0,37 0,55 0,73 2
PŁH90-120 121 12 0,28 0,39 0,51 0,76 1,01 4
PŁH90-240 241 12 0,52 0,71 0,94 1,41 1,87 4
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

327                C           /       PŁH 90        -     40

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY         A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

SYMBOL
WYROBU


SZEROKOŚĆ
40
8O
120
240


 

POKRYWA  ŁUKU  POZIOMEGO  PŁH 45

OPIS:
Pokrywa przeznaczona jest do nakrycia łuku poziomego ŁH45 (nr wyrobu 330). Pokrywy wykonuje się w czterech podstawowych rozmiarach. Na specjalne życzenie istnieje możliwość poszerzenia typoszeregu o pokrywy o innych szerokościach (max. 500mm). Pokrywa w zależności od szerokości łuku wyposażona jest w dwa lub cztery zamki. Pokrywę mocuje się przez obrót haka sprężynującego (zamka pokrywy) o kąt 90° (do oporu).

MATERIAŁ:
Pokrywy wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS, blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X. Pokrywy wykonane z blachy 08X lub 10X. są cynkowane po zakończeniu obróbki. W wersji podstawowej pokrywy wykonuje się z blachy o grubości 1,00mm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania pokrywy z blachy o następujących grubościach: 0,55; 0,75; 1,50;2,00mm 

 

 

 

Koryto Wymiar [mm] Masa [kg/mb] Ilość haków
S H A B C D E
PŁH45-40 41 10 0,06 0,09 0,11 0,17 0,22 2
PŁH45-60 81 10 0,10 0,14 0,18 0,27 0,36 2
PŁH45-120 121 12 0,14 0,19 0,25 0,38 0,50 4
PŁH45-240 241 12 0,26 0,35 0,47 0,70 0,93 4
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

327                 C           /              PŁH 45      -     40

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY         A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

SYMBOL
WYROBU


SZEROKOŚĆ
40
8O
120
240


 

POKRYWA ŁUKU PIONOWEGO PŁVD

OPIS:
Pokrywa przeznaczona jest do nakrycia łuku pionowego ŁYD (nr wyrobu 330). Pokrywy wykonuje się w czterech podstawowych rozmiarach. Na specjalne życzenie istnieje możliwość poszerzenia typoszeregu o pokrywy o innych szerokościach (max. 500mm). Pokrywa w zależności od szerokości łuku wyposażona jest w dwa lub cztery zamki. . Pokrywę mocuje się przez obrót haka sprężynującego (zamka pokrywy) o kąt 90° (do oporu).

MATERIAŁ:
Pokrywy wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS, blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X. Pokrywy wykonane z blachy 08X lub 10X. są cynkowane po zakończeniu obróbki. W wersji podstawowej pokrywy wykonuje się z blachy o grubości 1,00mm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania pokrywy z blachy o następujących grubościach: 0,55;0,75; 1.50; 2,00mm

 

 

 

 

Koryto Wymiar [mm] Masa [kg/mb] Ilość haków
S H A B C D E
PŁVD-40 41 10 0,13 0,18 0,24 0,36 0,47 2
PŁVD-60 81 10 0,23 0,32 0,42 0,63 0,83 2
PŁVD-120 121 12 0,32 0,44 0,59 0,94 1,16 4
PŁVD-240 241 12 0,59 0,81 1,08 1,61 2,14 4
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

327                 C            /              PŁVD      -     40

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY         A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

SYMBOL
WYROBU


SZEROKOŚĆ
40
8O
120
240


 

POKRYWA ŁUKU PIONOWEGO PŁVG

OPIS:
Pokrywa przeznaczona jest do nakrycia łuku pionowego ŁVG (nr wyrobu 330). Pokrywy wykonuje się w czterech podstawowych rozmiarach. Na specjalne życzenie istnieje możliwość poszerzenia typoszeregu o pokrywy o innych szerokościach (max. 500mm). Pokrywa w zależności od szerokości luku wyposażona jest w dwa lub cztery zamki. Pokrywę mocuje się przez obrót haka sprężynującego (zamka pokrywy) o kąt 90° (do oporu). 

MATERIAŁ:
Pokrywy wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS. blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X. Pokrywy wykonane z blachy 08X lub 10X» są cynkowane po zakończeniu obróbki. W wersji podstawowej pokrywy wykonuje się z blachy o grubości 1,00mm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania pokrywy z blachy o następujących grubościach: 0,55; 0.75; 1.50;2,00mm

 

 

 

 

Koryto Wymiar [mm] Masa [kg/mb] Ilość haków
S H A B C D E
PŁVG-40 41 10 0,13 0,17 0,23 0,33 0,44 2
PŁVG-60 81 10 0,21 0,29 0,38 0,57 0,75 2
PŁVG-120 121 12 0,29 0,40 0,53 0,79 1,04 4
PŁVG-240 241 12 0,54 0,73 0,97 1,45 0,93 4
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

327                 C            /              PŁVG      -     40

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY         A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

SYMBOL
WYROBU


SZEROKOŚĆ
40
8O
120
240