wstecz

dalej 

341

 Pomocnicze elementy konstrukcji nośnych

 

OPIS: 
Pomocnicze elementy konstrukcji nośnych są to stalowe elementy konstrukcji wsporczych przeznaczone do pośredniego lub bezpośredniego mocowania stojaka 8 (lub dwóch stojaków S) nr kat. 343 do: stropu betonowego, ściany betonowej, konstrukcji stalowej, dźwigara stalowego lub posadzki. Elementy te mogą służyć również do mocowania innych konstrukcji nośnych lub urządzeń. Do pomocniczych elementów konstrukcji nośnych należą:

 
-Wspornik L
-Obejma OB
-Kotwa K
-Uchwyt stojaka US
-Łącznik stojaka ŁS
-Przekładka stojaka P
-Głowica GS
-Głowica GP
-Głowica GW
-Głowica G2S
-Kątownik dociskowy KD
-Kątownik zaciskowy KZ
-Kątownik zaciskowy KZH
-Śruba hakowa SH

nr kat. 341/1
nr kat. 341/2
nr kat. 341/3
nr kat. 341/4
nr kat. 341/5
nr kat. 341/6
nr kat. 341/7
nr kat. 341/8
nr kat. 341/9
nr kat. 341/10
nr kat. 341/11
nr kat. 341/12
nr kat. 341/13
nr kat. 341/14

 

1.Wspornik L

 

OPIS: 
Wspornik typu L przeznaczony do mocowania stojaka S (nr kat. 343) w pozycji pionowej przy pomocy śrub M8x25, nakrętek M8 i podkładek. Wspornik przystosowany jest do spawania do konstrukcji stalowych. 

MATERIAŁ: 
Wspornik produkowany jest ze stali węglowej konstrukcyjnej zwykłej jakości i zabezpieczony przed korozją przez malowanie farbą podkładową lub cynkowanie.

 

 

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie Masa [kg]
341/1 L 0,96

 

2.Obejma OB

 

OPIS: 
Obejma ma zastosowanie do połączeń: - stojaków S (karta kat. nr 343) między sobą w konstrukcjach dwustronnych. - stojaków (jw.) z kotwami K (karta kat. nr 341/3) w konstrukcjach jednostronnych mocowanych do muru. Zamiast kotwy K mogą być stosowane kotwy stalowe M 10. 

MATERIAŁ: 
Obejma produkowana jest ze stali węglowej konstrukcyjnej i zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie.

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie Masa [kg]
341/2 OB 0,25

 

 

3. Kotwa K

 

OPIS: 
Kotwa K w połączeniu z obejmą OB (karta kat. nr 341/2) za pomocą śrub M10 x 201 nakrętek M10 - ma zastosowanie do mocowania stojaka S (karta kat. nr 343) do muru. Zamiast kotwy mogą być stosowane kotwy stalowe M10.

MATERIAŁ:
Kotwa K produkowana jest ze stali węglowej konstrukcyjnej i zabezpieczonaprzed korozją przez cynkowanie.
 

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie Masa [kg]
341/3 K 0,5
 

 

4.Uchwyt stojaka US

 

OPIS: 
Uchwyt stojaka US jest elementem pomocniczym konstrukcji nośnych i służy do zamocowania stojaka S (karta kat. nr 343) do ściany muru. Sam uchwyt US mocowany jest do ściany za pomocą kotw stalowych M 10 (łączników rozporowych M 10), natomiast stojak S nakłada się na uchwyt US i przykręca się za pomocą śruby M 12. 

MATERIAŁ: 
Uchwyt stojaka US produkowany Jest ze stali węglowej konstrukcyjnej i zabezpieczony przed korozją przez cynkowanie.
 

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie Masa [kg]
341/4 US 0,2

 

 

5.Łącznik stojaka ŁS

 

OPIS: 
Łącznik stojaka ŁS ma zastosowanie do połączenia ze sobą dwóch stojaków S (karta kat. nr 343) w celu Jego wydłużenia. Połączenie to realizowane Jest za pomocą Śrub M 10x25. śrub M 12x30. nakrętek i podkładek. 

MATERIAŁ: 
Łącznik stojaka Ł8 produkowany Jest z blachy ze stali węglowej konstrukcyjnej i zabezpieczony przed korozją przez cynkowanie.
 

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie Masa [kg]
341/5 ŁS 0,52
 

 

6.Przekładka P

 

OPIS: 
Przekładka P ma zastosowanie Jako podkładka lub element ustalający do: montażu stojaka S (karta kat. nr 343) do ściany betonowej lub belki stropowej z użyciem kotwy stalowej M 10 lub M 12 (łączników rozporowych), oznaczenie - przekładka jednostronna P1. połączenia ze sobą dwóch stojaków S (karta kat. nr 343) osadzonych np. w głowicy G2S (karta kat. nr 341/10) odwróconych do siebie tyłem przy pomocy ftrub M10 lub M12, nakrętek l podkładek, oznaczenie - przekładka dwustronna P2.

MATERIAŁ:
Przekładki P produkowane są z blachy stalowej węglowej konstrukcyjnej i zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie.

 

 

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie Masa [kg]
341/6 P1 0,1
P2 0,1
 

 

7.Głowica GS

 

OPIS; 
Głowica GS jest elementem pomocniczym konstrukcji nośnej przeznaczona do mocowania stojaka S-60 (karta kat. nr 343) w pozycji pionowej do posadzki względnie poziomych stropów betonowych, dźwigarów i belek stalowych. Do posadzki i stropów betonowych głowica GS mocowana jest przy pomocy kotw stalowych (łączników rozporowych M 10 lub M 12), które należy dobrać w zależności od przewidywanych obciążeń i podłoża. Do belek stalowych o szerokości półki ok. 80-120 bezpośrednio za pomocą kątowników dociskowych typ KD (nr kat. 341/11) lub kątowników zaciskowych typ K2 (nr kat. 341/12). do belek szerokostopowych za pomocą listwy ceownika półzamkniętego (handlowego) l za pomocą kątowników zaciskowych typ. KZH (nr kat. 341/13).

MATERIAŁ: 
Głowica GS produkowana Jest r stall węglowej konstrukcyjnej zabezpieczona przed korozją przez cynkowania.

 

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie Masa [kg]
341/7 GS 1,9
  

 

8.Głowica GP

 

OPIS: 
Głowica GP jest elementem pomocniczym konstrukcji nośnej przeznaczona do mocowania stojaka S-60 (karta kat. nr 343) do skośnych I poziomych posadzek, stropów betonowych lub dżwigarów - belek stalowych (nastawne - prostopadle do kierunku belki). Do posadzki i stropów betonowych głowica GP mocowana jest przy pomocy kotw stalowych (łączników rozporowych M 10 lub M 12), które należy dobrać w zależności od przewidywanych obciążeń l podłoża. Do belek stalowych o szerokości półki ok. 80-120 bezpośrednio za pomocą kątowników dociskowych typ KD (nr kat. 341/11) lub kątowników zaciskowych typ KZ (nr kat. 341/12), do belek szerokostopowych za pomocą listwy ceownika połzamkniętego (handlowego) l za pomocą kątowników zaciskowych typ, KZH (nr kat. 34J/13). 

MATERIAŁ: 
Głowica GP produkowana Jest ze stall węglowej konstrukcyjnej zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie.

 

 

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie Masa [kg]
341/8 GP 3,2

  

 

9.Głowica GW

 

OPIS: 
Głowica GW Jest elementem pomocniczym konstrukcji nośnej przeznaczona do mocowania stojaka S-60 (karta kat. nr 343) do skośnych l poziomych posadzek, stropów betonowych lub dźwigarów - belek stalowych (nastawne - wzdłuż kierunku pochylenia belki). Do posadzki i stropów betonowych głowica GW mocowana jest przy pomocy kotw stalowych (łączników rozporowych M10 lub M12), które należy dobrać w zależności od przewidywanych obciążeń i podłoża. Do belek stalowych o szerokości półki ok. 80-120 bezpośrednio za pomocą kątowników dociskowych typ KD (nr kat. 341/11) lub kątowników zaciskowych typ KZ (nr kat. 341/12), do belek szerokostopowych za pomocą listwy ceownika połzamkniętego (handlowego) i za pomocą kątowników zaciskowych typ. KZH (nr kat. 341/13). 

 MATERIAŁ: 
Głowica GW produkowane są ze stali węglowej konstrukcyjnej i zabezpieczona przed korozją przez cynkownie .

 

 

 

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie Masa [kg]
341/9 GW 3,1

 

 

10. Głowica G2S

 

OPIS: 
Głowica G2S jest elementem pomocniczym konstrukcji nośnej przeznaczona do mocowania jednego lub dwóch stojaków S-60 (karta kat. nr 343) w pozycji pionowej do posadzki względnie poziomych stropów betonowych lub dźwigarów - belek stalowych. Do posadzki i stropów betonowych głowica G2S mocowana jest przy pomocy kotw stalowych (łączników rozporowych M 10 lub M 12) lub śrub stalowych M 10. M 12, które należy dobrać w zależności od przewidywanych obciążeń i podłoża. Do belek stalowych o szerokości półki ok. 80-120 bezpośrednio za pomocą kątowników dociskowych typ KD (nr kat. 341/11) lub kątowników zaciskowych typ KZ (nr kat. 341/12), do belek szerokostopowych za pomocą listwy ceownika pótzamkniętego (handlowego) l za pomocą kątowników zaciskowych typ. KZH (nr kat. 341/13). 

MATERIAŁ: 
Głowica G2S produkowana jest ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie.

 

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie Masa [kg]
341/10 G2S 2,2
 

 

11.Kątownik dociskowy KD

 

OPIS: 
Kątownik dociskowy KD ma zastosowanie jako łącznik konstrukcji nośnych z półkamidźwigarów stalowych lub innych konstrukcji stalowych w zależności do potrzebmontażowych. W skład kompletu wchodzi śruba stalowa M10. nakrętka, podkładka okrągła i sprężysta. 

MATERIAŁ: 
Kątownik dociskowy KD produkowany jest ze stali węglowej konstrukcyjnej i zabezpieczony przed korozją przez cynkowanie.

 

 

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie Grubość półki H [mm] Długość śruby  S [mm] Rodzaj śruby Masa [kg/kpl.]
341/11 KD - 10 10 40 M 10x40 0,20
KD - 15 15 50 M 10x50 0,22
KD - 20 20 50 M 10x50 0,23
 

 

12.Kątownik zaciskowy KZ

 

OPIS:
Kątownik zaciskowy KZ ma zastosowanie jako łącznik konstrukcji nośnych z półkami dźwigarów stalowych lub innych konstrukcji stalowych w zależności od potrzeb montażowych. W skład kompletu wchodzi także śruba stalowa M12, nakrętka, podkładka okrągła i sprężysta. 

MATERIAŁ: 
Kątownik zaciskowy KZ produkowany jest ze stali węglowej konstrukcyjnej i zabezpieczony przed korozją przez cynkowanie.

 

 

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie Grubość półki H [mm] Długość śruby  S [mm] Rodzaj śruby Masa [kg/kpl.]
341/12 KZ - 5 5 40 M 12x40 0,30
KZ - 10 10 45 M 12x45 0,32
KZ - 15 15 50 M 12x50 0,34
KZ - 20 20 55 M 12x55 0,36
KZ - 25 25 60 M 12x60 0,38
 

 

13.Kątownik zaciskowy KZH

 

OPIS: 
Kątownik zaciskowy KZH ma zastosowanie jako łącznik konstrukcji nośnych z półkami dźwigarów stalowych z wykorzystaniem listwy ceownika półzamkniętego (handlowego) lub innych konstrukcji stalowych w zależności od potrzeb montażowych. W skład kompletu wchodzi śruba hakowa SH (nr kat. 341/14), nakrętka, podkładka okrągła i sprężysta. 

MATERIAŁ: 
Kątownik zaciskowy KZ produkowany Jest ze stali węglowej konstrukcyjnej i zabezpieczony przed korozją przez cynkowanie .

 

 

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie Grubość półki H [mm] Długość śruby  S [mm] Rodzaj śruby Masa [kg/kpl.]
341/13 KZH - 5 5 40 SH-M 12x40 0,38
KZH - 10 10 45 SH-M 12x45 0,40
KZH - 15 15 50 SH-M 12x50 0,42
KZH - 20 20 55 SH-M 12x55 0,44
KZH - 25 25 60 SH-M 12x60 0,46
 

 

 

14.Śruba hakowa SH

 

OPIS: 
śruba hakowa SH ma zastosowanie w listwach ceownika półzamkniętego (handlowego) jako łącznik konstrukcji nośnych z półkami dźwigarów stalowych lub innych konstrukcji stalowych w zależności od potrzeb montażowych. W skład kompletu śruby hakowej SH wchodzi nakrętka, podkładka okrągła i sprężysta. 

MATERIAŁ: 
śruby hakowa SH produkowana jest ze stali węglowej konstrukcyjnej l zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie.

 

 

 

 

Nr wyrobu

Oznaczenie Długość śruby  S [mm] Masa [kg/kpl.]
341/14 SH-M 12x40 40 0,13
SH-M 12x45 45 0,14
SH-M 12x50 50 0,15
SH-M 12x55 55 0,16
SH-M 12x60 60 0,17