wstecz

dalej 

371

Zwężka pomiarowa punktowa KB

 

ZASTOSOWANIE I DANE TECHNICZNE

Zwężka pomiarowa z punktowym odbiorem impulsu służy do wytworzenia impulsu mierniczej różnicy ciśnień dla przepływomierzy i jest wbudowana między kołnierzami rurociągu. Składa się z 2 komór z króćcami do odbioru impulsów ciśnienia oraz kryzy.
Zwężka pomiarowa szczelinowa KB posiada Zatwierdzenie Typu Nr ZT 936/97 z dnia 17.11.97 wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.
Zwężka KB.... stosowana jest do pomiaru przepływu cieczy w rurociągach o średnicy nominalnej DN = 225 - 400 mm oraz par i gazów w rurociągach o średnicy nominalnej DN= 50 : 400 mm i ciśnieniu nominalnym Pnom = °6. 1. 1-6- 25. 4, 2, 5 i 10MPa.

Symbol KBA/B -  oznacza zwężkę z płaską powierzchnią uszczelniającą typu A mocowaną przy pomocy kołnierzy typ 11 z przylgą typu B wg PN-ISO 7005-1, którą należy stosować dla ciśnienia 06, 1, 1.6, 2.5 i 4 MPa.
Symbol KBA/B1 - oznacza zwężkę z płaską powierzchnią uszczelniającą typu A mocowaną przy pomocy kołnierzy typ 11 z przylgą typu B1 wg PN-ISO 7005-1. którą należy stosować dla ciśnienia 2 i 5 MPa.
Symbol KBP/E - oznacza zwężkę z wpustami uszczelniającymi typu F mocowaną przy pomocy kołnierzy typ 11 z wypustem typu E wg PN-ISO 7005-1, którą należy stosować dla ciśnienia 0.6, 1, 1.6, 2.5i4MPa.
Symbol KBF2/E2 - oznacza zwężkę z wpustami uszczelniającymi typu F2 mocowaną przy pomocy kołnierzy typ 11 z wypustem typu E2 wg PN-ISO 7005-1, którą należy stosować dla ciśnienia 11 MPa
Symbol KBD/C - oznacza zwężkę z rowkami uszczelniającymi typu D mocowaną przy pomocy kołnierzy typ 11 z rowkiem typu C wg PN-ISO 7005-1, którą należy stosować dla ciśnienia 0.6, 1, 1.6, 2.5i4MPa.
Symbol KBD2/C2 - oznacza zwężkę z rowkami uszczelniającymi typu D2 mocowaną przy pomocy kołnierzy typ 11 z rowkiem typu C2 wg PN-ISO 7005-1, którą należy stosować dla ciśnienia 11 MPa.

Rodzaj materiału zwężki zależy od temperatury pracy i ciśnienia roboczego. Szczegółowe wymagania i wielkości - wg PN-93/M-53950/01 "Pomiar strumienia masy i strumienia objętości płynów za pomocą zwężek pomiarowych". Króćce impulsowe typowo wykonuje się z rurki 014/10 x 100 z materiału zależnego od materiału zwężki, spawane do korpusu zwężki. Istnieje możliwość wykonania króćców z końcówką kulistą wg normy PN-65/M-73138, z kołnierzem wg normy PN-ISO 7005-1 lub innego sposobu połączenia stosownie do życzeń klienta.

 

 

 

Orientacyjne masy zwężek KB dla Pnom = 0,6 MPa

Pnom [MPa] 0,6
DN [mm] 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
Masa [kg] ~1,7 ~2,4 ~2,9 ~3,6 ~4,9 ~5,8 ~8,5 ~11,6 ~15,2 ~18,1 ~21,3
 

 

Sposób oznaczenia :