wstecz

dalej 

372

Zwężka pomiarowa kwadrantowa ZKS

 

ZASTOSOWANIE l DANE TECHNICZNE

Zwężka pomiarowa kwadrantowa ze szczelinowym pomiarem ciśnienia różnicowego służy do wytworzenia impulsu mierniczej różnicy ciśnień dla przepływomierzy i jest wbudowana między kołnierzami rurociągu. Składa się z 2 komór z króćcami do odbioru impulsów ciśnienia oraz kryzy. Należy ją stosować do pomiaru natężenia przepływu przy małych liczbach Reynoidsa. 
Typ ZKS... stosowany jest do pomiaru przepływu cieczy, par i gazów w rurociągach o średnicy nominalnej DN = 50-400 mm i ciśnieniu nominalnym Pnom = 0.6, 1, 1-6, 2.5, 4, 2, 5 i 11 MPa.

Symbol ZKSA/B - oznacza zwężkę z płaską powierzchnią uszczelniającą typu A mocowaną przy pomocy kołnierzy typ 11 z przylgą typu B wg PN-ISO 7005-1, którą należy stosować dla ciśnienia 0.6, 1, 1.6, 2.5 i 4 MPa.
Symbol ZKSA/B1 - oznacza zwężkę z płaską powierzchnią uszczelniającą typu A mocowaną przy pomocy kołnierzy typ 11 z przylgą typu B1 wg PN-ISO 7005-1, którą należy stosować dla ciśnienia 2 i 5 MPa.
Symbol ZKSF/E - oznacza zwężkę z wpustami uszczelniającymi typu F mocowaną przy pomocy kołnierzy typ 11 z wypustem typu E wg PN-ISO 7005-1, którą należy stosować dla ciśnienia 0.6, 1, 1.6, 2.5 i 4 MPa.
Symbol ZKSF2/E2 - oznacza zwężkę z wpustami uszczelniającymi typu F2 mocowaną przy pomocy kołnierzy typ 11 z wypustem typu E2 wg PN-ISO 7005-1, którą należy stosować dla ciśnienia 11 MPa.
Symbol ZKSD/C - oznacza zwężkę z rowkami uszczelniającymi typu D mocowaną przy pomocy kołnierzy typ 11 z rowkiem typu C wg PN-ISO 7005-1, którą należy stosować dla ciśnienia 0.6, 1, 1.6, 2.5 i 4 MPa.
Symbol ZKSD2/C2 - oznacza zwężkę z rowkami uszczelniającymi typu D2 mocowaną przy pomocy kołnierzy typ 11 z rowkiem typu C2 wg PN-ISO 7005-1. którą należy stosować dla ciśnienia 11 MPa.

Rodzaj materiału zwężki zależy od temperatury pracy i ciśnienia roboczego. Szczegółowe wymagania i wielkości - wg PN-93/M-53950/01 "Pomiar strumienia masy i strumienia objętości płynów za pomocą zwężek pomiarowych". Króćce impulsowe typowo wykonuje się z rurki 014/10 x 100 z materiału zależnego od materiału zwężki, spawane do korpusu zwężki. Istnieje możliwość wykonania króćców z końcówką kulistą wg normy PN-65/M-73138, z kołnierzem wg normy PN-ISO 7005-1 lub innego sposobu połączenia stosownie do życzeń klienta.

 

 

 

 

 

Orientacyjne masy zwężek ZKS dla Pnom = 0,6 MPa

Pnom [MPa] 0,6
DN [mm] 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
Masa [kg] ~2,0 ~3,3 ~3,5 ~4,0 ~5,5 ~6,3 ~8,7 ~11,5 ~14,3 ~16,1 ~18,2

 

Sposób oznaczenia :