wstecz

dalej 

313

Zawór manometryczny ZM

 

PRZEZNACZENIE l DANE TECHNICZNE

Zawór  manometryczny stosowany jest w instalacjach do pomiaru ciśnienia do 10 MPa i temperaturze do 150°C. Wykonuje się go ze stali węglowej konstrukcyjnej  z zabezpieczeniem antykorozyjnym  powłoką galwaniczną cynkową lub kadmową dla mediów nieagresywnych     (oznaczenie  PO) oraz  ze stali kwasoodpornej  dla mediów  agresywnych  i  żrących  (oznaczenie  KW). Zawór  manometryczny umożliwia także sprawdzenie  w ruchu  manometru  przemysłowego  przy pomocy  manometru  kontrolnego.

 

 

 

 
Nr  wyrobu Oznaczenia Wymiar gwintu 
przyłącza 
manometru 
[mm]
Wymiary w mm. Masa

d1

d

313  ZM/PO-D6 
ZM/PO-D10 
ZM/KW-D6 
ZM/KW-D10
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
6
9,5
6
9,5
12
14
12
14
0,7
0,7
0,7
0,7