wstecz

dalej 

329

Trójnik korytowy TK

 

OPIS:
Trójnik korytowy TK przeznaczony jest do wykonania rozgałęzień traskablowych. W standardowym wykonaniu trójnik posiada wszystkie końcówki o tych samych szerokościach. Typoszereg trójników obejmuje również zestaw trójników mieszanych. Należą do niego; TK-2x120/80, TK- 2x240/120. Trójniki w wykonaniu typowym posiadają minimalny promień R = 250mm. Na specjalne życzenie istnieje możliwość poszerzenia typoszeregu o trójniki o innych szerokościach (max. 500mm) oraz o zmniejszonym promieniu minimalnym. Trójnik posiada otwory umożliwiające łączenie go z korytami (nr wyrobu 326) lub łukami (nr wyrobu 330). Łączenie trójnika z innymi elementami odbywa się poprzez przykręcany łącznik (nr wyrobu 331). W zależności od potrzeby trójnik może być wyposażony w pokrywę PTK (nr wyrobu 327). 

MATERIAŁ:
Trójniki wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej gatunek: StOS, blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej oraz blachy stalowej gatunek: 08X lub 10X. Trójniki wykonane z blachy 08X lub 10X, są cynkowane po zakończeniu obróbki. W wersji podstawowej trójniki wykonuje się z blachy o grubości 1,00mm. Jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania trójnika z blachy o następujących grubościach: 0.55; 0,75; 1,50;2,00mm

 

 

 
Trójnik Wymiar [mm] Masa [kg/sz]
S S1 K L H A B C D E
TK-40 40 40 540 540 40 0,63 0,86 1,13 1,65 2,15
TK-80 80 80 580 580 60 0,95 1,29 1,70 2,51 3,29
TK-120 120 120 620 620 60 1,13 1,52 2,02 2,99 3,92
TK-240 240 240 740 740 60 1,74 2,36 3,13 4,64 6,12
TK-2x120/80 120 80 620 580 60 1,05 1,08 1,88 2,78 3,65
TK-2x240/120 240 120 740 620 60 1,83 2,48 3,30 4,99 6,44
 

SPOSÓB OZNACZENIA:

 

329                 C           /              TK      -        40

NUMER WYROBU

GRUBOŚĆ BLACHY          A - 0,55mm
B -0,75mm
C -1,00mm
D -1,50mm
E - 2,00mm

SYMBOL
WYROBU

SZEROKOŚĆ
40x40
8Ox60
120x60
240x60
2x120/80
2x240/120